Success guaranteed

รับรองผลสำเร็จ

เรียนภาษาอังกฤษที่โมดูโล่รับรองผลสำเร็จ ได้ผลตรงตามเป้าหมายของนักเรียนทุกคน ถ้าไม่ได้ผลตามเป้าหมายจริง เราจะให้คุณเรียนต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

หลังจากที่คุณได้ทำการทดสอบวัดระดับภาษาเบื้องต้นกับคุณครูของโมดูโล่แล้ว คุณครูจะแจ้งผลว่าถ้าคุณเข้าเรียนตามโปรแกรมของโมดูโล่แล้ว คุณจะก้าวหน้าไปได้แค่ไหน จะทำคะแนนสูงสูดถึงตามเป้าหมายที่เท่าใด นักเรียนของเราโดยส่วนมากจะได้ผลตรงตามเป้าหมายหลังจบคอร์สการเรียนภาษาที่เรา แต่ถ้าจะมีใครที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย คุณครูก็จะสอนเพิ่มเติมให้จนกว่านักเรียนจะได้ผลสำเร็จตามต้องการ

นี่คือตัวอย่างของนักเรียนที่โมดูโล่ :
Ms. Gwladys (นักเรียนชาวฝรั่งเศส อายุ 29 ปี) เข้ามาที่โมดูโล่ และทดสอบวัดระดับภาษาก่อนเรียนได้ ระดับ CEFR ที่ B1+ โมดูโล่รับประกันผลสำเร็จว่า นักเรียนท่านนี้จะได้คะแนน TOEIC ที่ 750 หลังจากที่เรียนจบคอร์ส TOEIC 30 คาบเรียนกับเรา และถ้าเรียนทั้งคอร์ส 60 คาบเรียน ก็จะรับรองผลที่ 800 คะแนน ผลก็คือ Gwladys สามารถทำคะแนนสอบ TOEIC ได้ถึง 775 คะแนนหลังจากที่เรียนจบคอร์ส TOEIC 30 คาบเรียนเท่านั้น! นอกจากนี้ โมดูโล่ยังการันตีกับนักเรียนท่านนี้ว่า ถ้านักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามที่เราประเมินไว้ ทางโมดูโล่ยินดีให้เรียนกับเราต่ออีกถึง 10 คาบเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งปกติแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีกกว่า 9,000 บาท

HSK preparation

HSK logo

The new HSK is an international standardized exam that tests and rates Chinese language proficiency.

It assesses non-native Chinese speakers’ abilities in using the Chinese language in their daily, academic and professional lives. The new HSK consists of a writing test and a speaking test, which are independent of each other.

We can help you.

HSK materials

HSK books

New Chinese Proficiency Test HSK Stimulated Tests altogether have six levels. It is a collection of simulated tests written by experienced TCSL teachers according to the general requirements of New HSK newly enacted by Hanban.

All the stimulated tests have been used in preparation classes and proved to help examinees improve their examination skills and Chinese in a short time.


Comparison with the CEFR

There are six levels of writing tests, namely the HSK levels I, II, III, IV, V and VI.

There are three levels of speaking tests, namely the HSK beginner level, intermediate level and advanced level tests. During the speaking test, test takers’ speeches will be recorded.

New HSK Vocabulary studied CEF equivalent
HSK (level I) 100 A1
HSK (level II) 300 A2
HSK (level III) 600 B1
HSK (level IV) 1,200 B2
HSK (level V) 2,500 C1
HSK (level VI) 5,000+ C2

The HSK levels

  1. Test takers who are able to pass the HSK (Level I) can understand and use very simple Chinese phrases, meet basic needs for communication and possess the ability to further their Chinese language studies.
  2. Test takers who are able to pass the HSK (Level II) have an excellent grasp of basic Chinese and can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.
  3. Test takers who are able to pass the HSK (Level III) can communicate in Chinese at a basic level in their daily, academic and professional lives. They can manage most communication in Chinese when travelling in China.
  4. Test takers who are able to pass the HSK (Level IV) can converse in Chinese on a wide range of topics and are able to communicate fluently with native Chinese speakers.
  5. Test takers who are able to pass the HSK (Level V) can read Chinese newspapers and magazines, enjoy Chinese films and plays, and give a full-length speech in Chinese.
  6. Test takers who are able to pass the HSK (Level VI) can easily comprehend written and spoken information in Chinese and can effectively express themselves in Chinese, both orally and on paper.

HSK features

Reach your Objectives

Do you need the HSK for your career or your education? Our preparation course will ensure you have all the skills necessary to take the test and achieve your desired score.

Be Well Prepared

The HSK Preparation course teaches strategies for success in these exams and covers the four major sections in-depth: Speaking, Listening, Reading & Writing.

Experienced Teachers

Our expert teachers specialize and have experience in training Thai students for test-taking and help them develop confidence and techniques that contribute to their success.

Guaranteed Results

Modulo guarantees a higher test score or you can continue studying Chinese with us for free! We're confident we can help you improve, no matter what your objectives are.

Modulo est une école incroyablement extrêmement extraordinairement fun et efficacel.

1 – ÉvaluationNous commençons par une évaluation de vos compétences (gratuite !).

2 – Objectif Nous fixons ensuite un objectif clair et réaliste après avoir discuté de vos besoins et de vos priorités.

3 – Apprentissage Enfin, il est temps d'apprendre avec nos professeurs qualifiés et expérimentés.

4 – Utilisation Quelle est la quatrième étape ? Nous vous aidons à pratiquer la langue choisie dans un cadre naturel avec nos activités ludiques.

Assessment Évaluation
Objective Objectif
Learning Apprentissage
  • Home 1
  • Home 2
  • Home 3
Les résultats!

Quatre langues, une école.

Nous proposons des cours dans les langues suivantes:

ANGLAIS | CHINOIS | FRANÇAIS | THAÏ

Modulo est une école de type boutique. Nous ne faisons pas qu'enseigner des langues. Nous formons des étudiants. Ce que nous faisons est centré sur vos attentes et vos besoins. Notre école est la seule à pouvoir délivrer ce type de service personnalisé à ce niveau d'expertise.

Essayez une classe de demo, c'est gratuit!

Nos caractéristiques

Des groupes de tous âges

Nos étudiants commencent à étudier à 6 ans et il n'y a pas de maximum

Tous les niveaux

Nous enseignons efficacement depuis les tous premiers sons jusqu'aux règles de grammaire avancées

Des professeurs enthousiasmants

Tous nos professeurs enseignent leur langue maternelle. Ils sont qualifiés et expérimentés. Pas d'apprentissage par ordinateur ou par vidéo.

Des cours personnalisés

Les étudiants ont la possibilité d'étudier un cours spécialement conçu pour leurs besoins et leurs demandes

Une athmosphère conviviale et internationale

En étudiant avec Modulo, vous devenez membre de notre famille multi-culturelle

Souple et Pratique

Choisissez quand vous étudiez en fonction de votre emploi du temps scolaire/professionnel. 7 jours sur 7, toute la journée!

Excellente qualité & prix clairs

Avec Modulo, vous recevez la meilleur qualité à un prix raisonnable. Pas de frais cachés!

Ça marche!

Nos méthodes éprouvées vous permettront de progresser rapidement tout en s'amusant

Et bien plus encore...

La plupart de nos cours donnent accès à des exercices, des feuilles d'activités, des tests d'entraînement, des références grammaticales et bien plus encore.
Des ordinateurs sont mis à la disposition de nos étudiants afin qu'ils puissent travailler leurs aptitudes linguistiques entre les leçons.
Vous avez accès à toutes nos ressources, y compris les livres, les matériel audio et vidéo.
Nous offrons à nos étudiants la possibilité de se rencontrer sous la supervision de nos professeurs. Enfilez votre costume d'Halloween, participez au diner de Noël ou discutez des derniers blockbusters d'Hollywood ; nous avons des activités pour tous les goûts.

Pourquoi apprendre le mandarin?

La République populaire de Chine peut actuellement se targuer d'avoir la croissance économique la plus rapide du monde. Elle est considérée par beaucoup comme potentiellement le plus grand marché mondial du vingt-et-unième siècle.


DANS LE MONDE ENTIER

Le chinois est la langue d'environ ¼ de la population mondiale. Plus de 1.3 milliard de personnes parlent cette langue non seulement en Chine, à Taïwan, à Singapour mais également dans le monde entier!


TRAVAILLER EN CHINOIS

La demande en professionnels parlant chinois (mandarin) monte actuellement en flèche. Parler ne serait-ce qu'un peu chinois peut réellement transcender vos relations professionnelles internationales!
Le chinois est important pour votre carrière! La Chine est, et restera, un acteur majeur dans le monde des affaires. Les grandes entreprises préfèrent actuellement recruter des profils multilingues. La Chine est récemment devenue un grand marché, et le monde des affaires est désormais à la recherche de gens sachant parler chinois.


COMPRENDRE LA CULTURE CHINOISE

Le chinois est utile! Prendre des cours est l'opportunité revée d'apprendre une nouvelle langue. Être capable de parler aux autres représente non seulement une superbe expérience humaine mais également un atout pour ceux qui aiment voyager. Prendre des cours de chinois vous aidera à comprendre la culture, la littérature et l'histoire chinoises.

Le chinois à Modulo

Chinese temple

Le mandarin est la forme la plus parlée du chinois et, en tant que langue à part entière, a plus de locuteurs que n'importe quelle autre langue. Avec tous les dialectes chinois partageant le même système d'écriture d'environ 40,000 symboles (il faut en étudier 3 000 pour être considéré alphabétisé!), la langue est inévitablement difficile, mais fascinante à apprendre.


Shanghai skyline at night

Modulo possède les meilleurs professeurs de chinois. Tous nos professeurs sont minutieusement sélectionnés et experimentés en enseignement du chinois langue étrangère. Ils ont les compétences requises pour animer les cours de façon engageante, et inciter les étudiants à travailler leurs aptitudes communicatives, interpersonnelles et de présentation. Nous proposons à nos étudiants aussi bien des cours individuels faits sur-mesure en fonction de leur intérêts et de leurs besoins personnels que des cours collectifs.