Success guaranteed

รับรองผลสำเร็จ

เรียนภาษาอังกฤษที่โมดูโล่รับรองผลสำเร็จ ได้ผลตรงตามเป้าหมายของนักเรียนทุกคน ถ้าไม่ได้ผลตามเป้าหมายจริง เราจะให้คุณเรียนต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

หลังจากที่คุณได้ทำการทดสอบวัดระดับภาษาเบื้องต้นกับคุณครูของโมดูโล่แล้ว คุณครูจะแจ้งผลว่าถ้าคุณเข้าเรียนตามโปรแกรมของโมดูโล่แล้ว คุณจะก้าวหน้าไปได้แค่ไหน จะทำคะแนนสูงสูดถึงตามเป้าหมายที่เท่าใด นักเรียนของเราโดยส่วนมากจะได้ผลตรงตามเป้าหมายหลังจบคอร์สการเรียนภาษาที่เรา แต่ถ้าจะมีใครที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย คุณครูก็จะสอนเพิ่มเติมให้จนกว่านักเรียนจะได้ผลสำเร็จตามต้องการ

นี่คือตัวอย่างของนักเรียนที่โมดูโล่ :
Ms. Gwladys (นักเรียนชาวฝรั่งเศส อายุ 29 ปี) เข้ามาที่โมดูโล่ และทดสอบวัดระดับภาษาก่อนเรียนได้ ระดับ CEFR ที่ B1+ โมดูโล่รับประกันผลสำเร็จว่า นักเรียนท่านนี้จะได้คะแนน TOEIC ที่ 750 หลังจากที่เรียนจบคอร์ส TOEIC 30 คาบเรียนกับเรา และถ้าเรียนทั้งคอร์ส 60 คาบเรียน ก็จะรับรองผลที่ 800 คะแนน ผลก็คือ Gwladys สามารถทำคะแนนสอบ TOEIC ได้ถึง 775 คะแนนหลังจากที่เรียนจบคอร์ส TOEIC 30 คาบเรียนเท่านั้น! นอกจากนี้ โมดูโล่ยังการันตีกับนักเรียนท่านนี้ว่า ถ้านักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามที่เราประเมินไว้ ทางโมดูโล่ยินดีให้เรียนกับเราต่ออีกถึง 10 คาบเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งปกติแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีกกว่า 9,000 บาท

DELF preparation

DELF logo

Diplôme d'études en langue française

The DELF is the official French-language diploma awarded by France's Ministry of National Education. It is recognized around the world and is valid for life. Modulo language school can help you prepare to achieve your goals, wether you want to work, study or live in France.

We can help you.

DELF materials

DELF books

The Réussir series is designed in collaboration with the CIEP.

Written and validated by the national comittee for the DELF, these manuals offer a complete training corresponding exactly to the format of the exams so as to facilitate passing with flying colors!

Our expert teachers will help you take your French skills to the next level.


DELF features

Reach your Objectives

Do you need the DELF for your career or your education? Our preparation course will ensure you have all the skills necessary to take the test and achieve your desired score.

Be Well Prepared

The DELF Preparation course teaches strategies for success in these exams and covers the four major sections in-depth: Speaking, Listening, Reading & Writing.

Experienced Teachers

Our expert teachers specialize and have experience in training Thai students for test-taking and help them develop confidence and techniques that contribute to their success.

Guaranteed Results

Modulo guarantees a higher test score or you can continue studying French with us for free! We're confident we can help you improve, no matter what your objectives are.

Modulo est une école incroyablement extrêmement extraordinairement fun et efficacel.

1 – ÉvaluationNous commençons par une évaluation de vos compétences (gratuite !).

2 – Objectif Nous fixons ensuite un objectif clair et réaliste après avoir discuté de vos besoins et de vos priorités.

3 – Apprentissage Enfin, il est temps d'apprendre avec nos professeurs qualifiés et expérimentés.

4 – Utilisation Quelle est la quatrième étape ? Nous vous aidons à pratiquer la langue choisie dans un cadre naturel avec nos activités ludiques.

Assessment Évaluation
Objective Objectif
Learning Apprentissage
  • Home 1
  • Home 2
  • Home 3
Les résultats!

Quatre langues, une école.

Nous proposons des cours dans les langues suivantes:

ANGLAIS | CHINOIS | FRANÇAIS | THAÏ

Modulo est une école de type boutique. Nous ne faisons pas qu'enseigner des langues. Nous formons des étudiants. Ce que nous faisons est centré sur vos attentes et vos besoins. Notre école est la seule à pouvoir délivrer ce type de service personnalisé à ce niveau d'expertise.

Essayez une classe de demo, c'est gratuit!

Nos caractéristiques

Des groupes de tous âges

Nos étudiants commencent à étudier à 6 ans et il n'y a pas de maximum

Tous les niveaux

Nous enseignons efficacement depuis les tous premiers sons jusqu'aux règles de grammaire avancées

Des professeurs enthousiasmants

Tous nos professeurs enseignent leur langue maternelle. Ils sont qualifiés et expérimentés. Pas d'apprentissage par ordinateur ou par vidéo.

Des cours personnalisés

Les étudiants ont la possibilité d'étudier un cours spécialement conçu pour leurs besoins et leurs demandes

Une athmosphère conviviale et internationale

En étudiant avec Modulo, vous devenez membre de notre famille multi-culturelle

Souple et Pratique

Choisissez quand vous étudiez en fonction de votre emploi du temps scolaire/professionnel. 7 jours sur 7, toute la journée!

Excellente qualité & prix clairs

Avec Modulo, vous recevez la meilleur qualité à un prix raisonnable. Pas de frais cachés!

Ça marche!

Nos méthodes éprouvées vous permettront de progresser rapidement tout en s'amusant

Et bien plus encore...

La plupart de nos cours donnent accès à des exercices, des feuilles d'activités, des tests d'entraînement, des références grammaticales et bien plus encore.
Des ordinateurs sont mis à la disposition de nos étudiants afin qu'ils puissent travailler leurs aptitudes linguistiques entre les leçons.
Vous avez accès à toutes nos ressources, y compris les livres, les matériel audio et vidéo.
Nous offrons à nos étudiants la possibilité de se rencontrer sous la supervision de nos professeurs. Enfilez votre costume d'Halloween, participez au diner de Noël ou discutez des derniers blockbusters d'Hollywood ; nous avons des activités pour tous les goûts.

Pourquoi apprendre le français?

Bien que toute langue puisse être utile pour certains emplois ou pour certaines régions, le français est la seule langue étrangère autre que l'anglais à être utile dans le monde entier.


La francophonie

Le français en tant que langue étrangère est la seconde langue la plus fréquemment enseignée dans le Monde après l'anglais.
L'Organisation Internationale de la Francophonie possède 56 gouvernements et États membres. Parmi eux, 28 pays ont le français en langue officielle. Le français est la seule langue autre que l'anglais à être parlée sur les cinq continents. Le français et l'anglais sont les deux seules langues mondiales.


LE FRANÇAIS ET LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

La capacité de parler français et anglais est un avantage sur le marché mondial de l'emploi.
Une connaissance du français ouvrent les portes des entreprises françaises en France et dans les régions francophones du Monde entier (Canada, Suisse, Belgique, et Afrique du Nord et Sub-saharienne). Au moment de décider d'apprendre une langue étrangère pour le travail ou l'école, prenez en compte que le français est la langue qui vous donnera le plus de possibilités plus tard dans vos études ou dans votre carrière.


UNE LANGUE INTERNATIONALE

Le français est la langue internationale de la cuisine, de la mode, du théatre, des arts visuels, de la dance et de l'architecture.
Une connaissance du français vous donnera accès à de grandes oeuvres littéraires, aussi bien qu'à de nombreux films et chansons. Une petite maitrise du français rendra votre visite de Paris et de toutes les régions de France (des climats doux de la Côte d'Azur aux sommets enneigés des Alpes en passant les côtes sauvages de la Bretagne) encore plus agréable. Le français sera également très pratique lorsque vous voyagerez en Afrique, en Suisse, au Canada, à Monaco, aux Seychelles et d'autres endroits.

L'EUROPE

Flag of Europe

Le français est aussi bien une langue pour le travail qu'une langue officielle des Nations Unies, de l'Union Européenne, de l'UNESCO, de l'OTAN, du Comité International Olympique, de la Croix Rouge et des courts internationales. Le français est la langue des 3 villes où se trouvent les sièges des institutions de l'UE: Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg.


Planet Earth

Le français est une langue romane parlée en tant que première langue en France, en Suisse dans la Romandie, en Wallonie et à Bruxelles en Belgique, à Monaco, au Canada dans les provinces du Québec, en Ontario et au Nouveau Brunswick (région d'Acadie), également à Haïti, dans la région Acadienne de l'État de Louisianne aux États-Unis, dans les parties septentrionales de l'État américain du Maine, du New-Hampshire et du Vermont dans la région de la Nouvelle Angleterre et dans de nombreuses autres communautés partout à travers le Monde. D'autres locuteurs français, qui le parlent souvent en tant que seconde langue, sont répartis dans de nombreuses régions du Monde, la plus grande partie résidant en Afrique francophone. En Afrique, le français est plus communément parlé au Gabon, à l'Île Maurice, en Algérie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On estime que le français possède 110 millions de locuteurs natifs et 190 millions de locuteurs en seconde langue. Selon une étude démographique, les locuteurs français verront leur nombre approcher des 500 millions de personnes en 2025 et des 650 millions, ou approximativement 7% de la population mondiale d'ici 2050. Les estimations de 2013 suggèrent que les locuteurs français atteindrons 1 milliard de personnes d'ici 2060.