Success guaranteed

รับรองผลสำเร็จ

เรียนภาษาอังกฤษที่โมดูโล่รับรองผลสำเร็จ ได้ผลตรงตามเป้าหมายของนักเรียนทุกคน ถ้าไม่ได้ผลตามเป้าหมายจริง เราจะให้คุณเรียนต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

หลังจากที่คุณได้ทำการทดสอบวัดระดับภาษาเบื้องต้นกับคุณครูของโมดูโล่แล้ว คุณครูจะแจ้งผลว่าถ้าคุณเข้าเรียนตามโปรแกรมของโมดูโล่แล้ว คุณจะก้าวหน้าไปได้แค่ไหน จะทำคะแนนสูงสูดถึงตามเป้าหมายที่เท่าใด นักเรียนของเราโดยส่วนมากจะได้ผลตรงตามเป้าหมายหลังจบคอร์สการเรียนภาษาที่เรา แต่ถ้าจะมีใครที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย คุณครูก็จะสอนเพิ่มเติมให้จนกว่านักเรียนจะได้ผลสำเร็จตามต้องการ

นี่คือตัวอย่างของนักเรียนที่โมดูโล่ :
Ms. Gwladys (นักเรียนชาวฝรั่งเศส อายุ 29 ปี) เข้ามาที่โมดูโล่ และทดสอบวัดระดับภาษาก่อนเรียนได้ ระดับ CEFR ที่ B1+ โมดูโล่รับประกันผลสำเร็จว่า นักเรียนท่านนี้จะได้คะแนน TOEIC ที่ 750 หลังจากที่เรียนจบคอร์ส TOEIC 30 คาบเรียนกับเรา และถ้าเรียนทั้งคอร์ส 60 คาบเรียน ก็จะรับรองผลที่ 800 คะแนน ผลก็คือ Gwladys สามารถทำคะแนนสอบ TOEIC ได้ถึง 775 คะแนนหลังจากที่เรียนจบคอร์ส TOEIC 30 คาบเรียนเท่านั้น! นอกจากนี้ โมดูโล่ยังการันตีกับนักเรียนท่านนี้ว่า ถ้านักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามที่เราประเมินไว้ ทางโมดูโล่ยินดีให้เรียนกับเราต่ออีกถึง 10 คาบเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งปกติแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีกกว่า 9,000 บาท

HSK preparation

HSK logo

The new HSK is an international standardized exam that tests and rates Chinese language proficiency.

It assesses non-native Chinese speakers’ abilities in using the Chinese language in their daily, academic and professional lives. The new HSK consists of a writing test and a speaking test, which are independent of each other.

We can help you.

HSK materials

HSK books

New Chinese Proficiency Test HSK Stimulated Tests altogether have six levels. It is a collection of simulated tests written by experienced TCSL teachers according to the general requirements of New HSK newly enacted by Hanban.

All the stimulated tests have been used in preparation classes and proved to help examinees improve their examination skills and Chinese in a short time.


Comparison with the CEFR

There are six levels of writing tests, namely the HSK levels I, II, III, IV, V and VI.

There are three levels of speaking tests, namely the HSK beginner level, intermediate level and advanced level tests. During the speaking test, test takers’ speeches will be recorded.

New HSK Vocabulary studied CEFR equivalent
HSK (level I) 100 A1
HSK (level II) 300 A2
HSK (level III) 600 B1
HSK (level IV) 1,200 B2
HSK (level V) 2,500 C1
HSK (level VI) 5,000+ C2

The HSK levels

  1. Test takers who are able to pass the HSK (Level I) can understand and use very simple Chinese phrases, meet basic needs for communication and possess the ability to further their Chinese language studies.
  2. Test takers who are able to pass the HSK (Level II) have an excellent grasp of basic Chinese and can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.
  3. Test takers who are able to pass the HSK (Level III) can communicate in Chinese at a basic level in their daily, academic and professional lives. They can manage most communication in Chinese when travelling in China.
  4. Test takers who are able to pass the HSK (Level IV) can converse in Chinese on a wide range of topics and are able to communicate fluently with native Chinese speakers.
  5. Test takers who are able to pass the HSK (Level V) can read Chinese newspapers and magazines, enjoy Chinese films and plays, and give a full-length speech in Chinese.
  6. Test takers who are able to pass the HSK (Level VI) can easily comprehend written and spoken information in Chinese and can effectively express themselves in Chinese, both orally and on paper.

HSK features

Reach your Objectives

Do you need the HSK for your career or your education? Our preparation course will ensure you have all the skills necessary to take the test and achieve your desired score.

Be Well Prepared

The HSK Preparation course teaches strategies for success in these exams and covers the four major sections in-depth: Speaking, Listening, Reading & Writing.

Experienced Teachers

Our expert teachers specialize and have experience in training Thai students for test-taking and help them develop confidence and techniques that contribute to their success.

Guaranteed Results

Modulo guarantees a higher test score or you can continue studying Chinese with us for free! We're confident we can help you improve, no matter what your objectives are.

Modulo is an incredibly extremely amazingly fun and effective language school.

1 - Assessment We start with an assessment of your skills (for free!).

2 - Objective We then set a clear and realistic objective after discussing both your needs and wants.

3 - Learn Finally, it's time to learn with our experienced and qualified teachers!

4 - Use What is the fourth step? We help you use the new language in a natural setting with our social activities in the Modulo club.

Assessment Assessment
Objective Objective
Learning Learning
  • Home 1
  • Home 2
  • Home 3
The results!

Five languages, one school

We offer lessons for the following languages:

ENGLISH | CHINESE | FRENCH | THAI | JAPANESE

Modulo is a high-end "boutique" language school. We do not only teach languages, we also teach students. What you want and what you need are always at the center of everything we do for you. No other school can deliver the same kind of personalized, high-quality content that we are famous for.

Try a demonstration class today, it's free!

Our features

All age groups

Our students start studying at 6 years old and there is no maximum.

All levels

We teach effectively from the first beginners' phonics to advanced grammar rules.

Amazing live teachers

All our teachers are Native speakers, qualified and experienced. No computer or video learning!

Personalized courses

Students can choose to study a course designed especially for their wants and needs.

Friendly international atmosphere

When you study at Modulo, you become part of our multi-cultural family.

Flexible & convenient

Choose when to study to match your work / school's schedule. 7 days a week, all day!

Great value & clear prices

With Modulo, you receive the best quality at a reasonable price. No hidden fees!

It works!

Our proven, effective methods will allow you to progress quickly while having fun. We are truly Thailand's best!

and more...

Most of our courses offer free access to exercises, activity sheets, practice tests, grammar references and much more.
Computers are available for our students so they can work on their language skills between lessons.
You can browse any of our ressources, including books, audio and video materials.
We offer our students a chance to meet each other under the supervision of our teachers. Get dressed for Halloween, have a Christmas dinner, or discuss the latest Hollywood blockbusters; we have activities for all tastes.

Why learn Mandarin?

The People’s Republic of China currently boasts the fastest growing economy in the world and is widely regarded as the potentially biggest global market in the twenty-first century.


All over the world

Chinese is the language of nearly 1/4 of the World’s Population i.e. over 1.3 billion people speaks the Chinese Language And not just in China, Taiwan, and Singapore, but all over the world!


Working in Chinese

The demand for business people who know Chinese (Mandarin) is skyrocketing. Speaking even a little Chinese can greatly enhance your international business relations!
Chinese is important for your career! China is, and will be a major player in the business world. International business prefers to hire people who speak more than one language. China is becoming a big market recently, and business people are now looking for people who can speak Chinese.


Understanding Chinese culture

Chinese is useful! Taking the course is a great opportunity to learn another language. It is also a great experience to be able to talk to others and it can be helpful if you like to travel. Taking Chinese helps you to understand Chinese culture, literature and history.

Chinese at Modulo

Chinese temple

Mandarin is the most widely spoken form of Chinese and, as a language in itself, has more speakers than any other language. With all Chinese dialects sharing one writing system of over 40,000 symbols - of which you have to study at least 3,000 in order to be considered literate! - the language is inherently difficult but fascinating to learn.


Shanghai skyline at night

Modulo possess the best Chinese language teachers. All of our teachers are selected carefully and experienced in Teaching Chinese as a Foreign Language. They have the skills required to lead a class in an engaging way, and compel students to practice their communicative, interpersonal and presentational skills in the new language. We offer our students individual Chinese courses tailor-made to their own personal needs and interests as well as group lessons.