• เรียนภาษา
  มาสนุกกับการเรียนภาษาไทยกันเถอะ!
  พบกับหลักสูตรภาษาไทยสำหรับเด็กได้ที่นี่
 • MODULO
  โรงเรียนอันดับ 1 สำหรับนักเรียนทุกวัย

เริ่มต้นเรียนกับ โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ เช็คตารางหลักสูตรเรียนภาษาสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา

ภาษาไทยสำหรับเด็ก

ภาษาไทยสำหรับเด็ก

เด็กๆเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เราเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องมีความสนุกสนานและต้องสอนให้ใช้ภาษาด้วยวิธีธรรมชาติ

หลักสูตรของโมดูโล่เป็นหลักสูตรที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี

หลักสูตรภาษาไทยของโมดูโล่

Oxford's Let's Go logo

หลักสูตรภาษาไทยของโมดูโล่ เป็นหลักสูตรที่โมดูโล่คิดค้นขึ้นเองเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้เร็วที่สุด เข้าใจง่าย เรียนสนุก รู้ลึกซึ้งถึงภาษาไทย โมดูโล่กระตุ้นให้เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ พร้อมสื่อการเรียนการสอนทั้งภาพและเสียง

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเด็ก เรียนภาษาไทยผ่านเทคนิคการสอนของโมดูโล่ ทำให้เด็กรักภาษาไทย และเตรียมพร้อมที่จะเข้าใจหลักไวยกรณ์และสำนวนภาษาไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนจะได้ทักษะทางภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ครูโมดูโล่นอกจากจะสอนเก่งแล้ว ยังสอนสนุกอีกด้วย เด็ก ๆ ที่มาเรียนกับเราจะไม่ได้เพียงแค่ได้เรียนภาษาไทยเท่านั้น แต่เด็ก ๆ จะชอบและรักที่จะเรียนภาษาไทยอีกด้วย ด้วยบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นและความรู้ที่เรามอบให้ คงไม่มีโรงเรียนไหน ที่ทำให้นักเรียนอยากจะมาเรียนภาษาไทยได้เหมือนกับที่โมดูโล่อีกแล้ว

คอร์สภาษาไทยของโมดูโล่

ประสบความสำเร็จได้ตั้งเแต่เริ่มต้น

หนังสือ

หนังสือเรียนภาษาไทยถุกทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักเรียนทุกคน

ระบบออนไลน์

เรามีการบ้านและแบบฝึกหัดออนไลน์ ที่ทำขึ้นมาเฉพาะเพื่อนักเรียนที่เรียนภาษาไทยของโมดูโล่โดยเฉพาะ

คุณครู

ครูทุกคนของเรา เป็นครูชาวไทยที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์การสอนมากมาย และที่สำคัญยังสอนสนุกมาก!

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจเรียน หรือใช้ transliteration (phonetic)สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นสนทนา หรือเรียนตัวอักษรไทยในการเรียนอ่านและเขียน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเพื่อนๆ ที่เรียนที่โมดูโล่กันเถอะ!

มีเป้าหมายที่ชัดเจนและการพัฒนาเต็มที่

ระดับ

คอร์สเรียนของเราได้แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ ระดับเริ่มต้น A1 ถึง ระดับสูง C2

6 ระดับ
ระดับกลางตอนปลาย B2

บทเรียน

แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 10-14 บทเรียน แต่ละบทจะมีเนื้อหาและภาษาเฉพาะตัว; 1 ระดับ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 60 คาบเรียน

60 คาบเรียน
48/60 คาบเรียน

การเรียน

ความเข้าใจของนักเรียนและการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกทดสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านไปนั้นมีผลสำเร็จสูงสุด

การเรียนรู้อย่างเต็มที่ 100%
ภาษาไทยของฉันดีขึ้นแล้ว

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี!

CEFR

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ใช้ Common European Framework of Reference (CEFR) ในการทดสอบทักษะทางภาษา

มาตราฐานนี้สามารถใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียน ที่เรียนภาษาต่างชาติและเป็นที่ยอมรับในทวีปยุโรป กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยไดประกาศ รับรองการใช้มาตราฐานนี้ในปี 2015.

 • A1 | Starter
 • A2 | Elementary
 • B1 | Pre-intermediate
 • B2 | Intermediate
 • C1 | Upper-intermediate
 • C2 | Advanced

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี!

เอกสารต่างๆของโมดูโล่

 • ตัวอย่างหลักสูตร

  English Unlimited curriculum PDF Icon

  ทุกระดับมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยยึดหลักการเรียนอย่างสนุกสนานผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจและกิจกรรมต่างๆ

 • รายงานผลการเรียน

  Progress report PDF Icon

  เราจะติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทดสอบ และรายงานผลเพื่อนำไปพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อไป

 • ประกาศนียบัตร

  Modulo certificate PDF Icon

  ภายหลังจบหลักสูตรภาษาจีนที่โมดูโล่ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผล และนักเรียนจะพบว่าเราช่วยให้ทุกคนพัฒนาภาษาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพร้อมสำหรับทุกโอกาสในชีวิต

โมดูโล่ คือ โรงเรียนสอนภาษาที่ได้ ผลดีที่สุด นำไปใช้ได้จริง น่าทึ่งที่สุด สนุกสนาน และเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ

1 – การวัดระดับภาษา โมดูโล่เริ่มต้นด้วยการวัดระดับภาษาของผู้เรียน(ทดสอบฟรี!)

2 – วัตถุประสงค์ของผู้เรียน โมดูโล่ช่วยให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์การเรียนภาษาที่ชัดเจนและสามารถเกิดขึ้นได้จริง หลังจากที่ได้พูดคุยถึงความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน

3 – การเรียนภาษา ถึงเวลาแล้วที่จะมาเรียนภาษากับคุณครููที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพที่โมดูโล่!

4 – การนำไปใช้ และอะไรคือขั้นตอนที่ 4 ของการเรียนภาษา เราสามารถช่วยให้คุณใช้ภาษาใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ของเรา


Assessment วัดระดับ
Objective เป้าหมาย
Learning การเรียนรู้
 • Home 1
 • Home 2
 • Home 1
ผลลัพธ์

หลักสูตรของโมดูโล่

เหมาะสำหรับทุกวัย

เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 6 ปีเป็นต้นไป

เปิดสอนทุกระดับ

เราสอนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น การอ่านออกเสียงไปจนถึง การอธิบายหลักไวยกรณ์ที่มีความซับซ้อน

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพ

คุณครูของเราทุกคน เป็นครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในการสอน เป็นการสอนสดทุกคาบเรียน!

ออกแบบคอร์สเรียนเองได้

ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตนเองได้ตามความต้องการ ภายใต้คำแนะนำจากคุณครูของเรา

บรรยากาศเป็นกันเอง

เมื่อคุณเรียนที่โมดูโล่ คุณจะได้รู้จักหลากหลายวัฒนธรรมจากครอบครัวของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเรียนให้เหมาะกับตารางเรียนหรือตารางงานคุณ จะเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน!

ราคาคุ้มค่า

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนอย่างคุ้มค่าในราคาที่เป็นกันเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจ!

ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของเรา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน

และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนของเราส่วนใหญ่จะมีบริการฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเสริมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด หรือทบทวนหลักไวยกรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เรามีเตรียมไว้ให้เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาด้วยตัวเอง ในเวลาว่างหลังจากบทเรียนได้
คุณสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆของเราในการหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งในรูปแบบเสียงและสื่อวีดีโอ
ผู้เรียนของโมดูโล่จะมีโอกาสได้พบกันภายใต้การดูแลของครู แต่งตัวแฟนซีในวันฮาโลวีน รับประทานอาหารเย็นในวันคริสมาสต์ มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ มีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ แล้วคุณชอบแบบไหน?

ไม่ได้มีแค่พวกเราที่ มีความสุข ตื่นเต้น กับการเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่...

เราสอนผู้เรียนนับร้อยซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ทำไมถึงต้องเรียนภาษาไทย ?

ในแต่ละปีมีผู้คนมากกว่า 12 ล้านคนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในประเทศไทย ค่ิอนข้างนาน นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องพูดภาษาไทยได้ก็สามารถท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ แต่ถ้าหากคุณต้องการให้เป็นวันหยุดสุดพิเศษและเติมเต็มประสบการณ์ทางวัฒนธรรม การรู้ภาษาไทยสักเล็กน้อยสามารถช่วยคุณให้ได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าอย่างแน่นอน
หากคุณวางแผนที่จะอยู่ในประเทศไทยสักระยะหนึ่ง คุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตในวันๆหนึ่งของคุณ เช่น สั่งอาหาร ออกไปซื้อของ หรืออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆ อีกทั้งการรู้ภาษาไทยจะสามารถทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมากกว่าคนที่ไม่รู้ภาษาไทยเลย และสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมกับสังคมและการมีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณในประเทศไทยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าพูดสามารถพูดภาษาไทยได้
ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนที่จะใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยให้นานขึ้น


การทำงานในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยใน การประกอบอาชีพต่างๆค่อนข้างมีข้อจำกัดอยู่มาก มีชาวต่างชาติหลายคนที่ต้องการอาศัยอยู่ในไทยแต่ไม่สามารถหางานทำได้ ในประเทศไทยมีบริษัทต่างชาติหลากหลายบริษัทที่รับพนักงานชาวต่างชาติเข้าทำงานและสามารถทำเงินได้สูง ถ้าหากคุณสามารถอ่านและพูดภาษาไทยได้ โอกาสที่คุณจะได้ร่วมงานกับบริษัทเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียว


การเข้าร่วมสังคม

ถ้าหากคุณลองนึกถึงตอนที่คุณอาศัยอยู่ในบ้านเมืองของคุณแล้วมีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาใหม่ คุณพยายามที่จะทำความรู้จักกับเขามานานแต่เขาไม่สามารถสื่อสารกับคุณได้ แล้วยังดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจที่จะพยายามปรับปรุงมันเลย แน่นอนว่าในสายตาคุณเขาคนนั้นคงไม่ใช่คนที่น่าสนใจเท่าไร

วีซ่านักเรียน

England map on flag

เรายื่นข้อเสนอให้ผู้เรียน ที่เรียนภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบกับเรา สามารถขอวีซ่านักเรียนเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ (ผู้เรียนต้องเรียนอย่างน้อย 8 คาบเรียนต่อสัปดาห์) ทีมงานโมดูโล่ทุกคนยินดีที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้อย่างสบายใจ


Map of Thailand and flag

หลักฐานในการยื่นเรื่องขอวีซ่านักเรียน

 • ผู้เรียนต้องลงเรียนภาษาไทยเท่านั้น
 • พาสปอร์ตต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่าย 8 ใบ (ฉากหลังสีขาว, ขนาด 4x5 ซม.)
 • สำหรับบางประเทศอาจมีการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากร
 • สำเนาพาสปอร์ต 2 ชุดพร้อมลายเซนต์
 • ข้อมูลเอกสารที่กรอกครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอมา
 • จดหมายจากทางโรงเรียนที่ออกให้อย่างเป็นทางการ
ข้อความที่แสดงในตัวเอียง ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการ