คอร์สภาษาอังกฤษสนุกๆ สำหรับเด็ก

หลักสูตรพิเศษ
โดยครูเจ้าของภาษาประสบการณ์สูง

พบกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพสูง ออกแบบพิเศษสำหรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะที่โมดูโล่

คอร์สอื่น ๆ      ติดต่อเรา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ดีที่สุด เรียนกับครูเจ้าของภาษา ตัวต่อตัว

เรียนภาษาที่โมดูโล่
เด็กๆจะได้ภาษาอังกฤษอย่างไม่รู้ตัวว่ากำลังมาเรียนอยู่ โมดูโล่เชื่อว่าการศึกษาที่ดีต้องทำให้เด็กสนุก และเด็กๆได้พูดภาษาอังกฤษอย่าง เป็นธรรมชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ทันสมัยของโมดูโล่ จะครอบคลุมทักษะภาษาทุกด้าน รวมถึงช่วยพัฒนาผลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาของเด็กๆทุกคนที่มาเรียนกับเรา

หลักสูตรและวิธีการสอนของโมดูโล่ถูกพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด โดยจะเหมาะสำหรับเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 – 12 ปี

รายละเอียดคอร์สเรียน

เด็กทุกคนต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! คุณครูของโมดูโล่ทุกคนมีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

สถาบันสอนภาษาโมดูโล่มีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์และได้ผลจริง อีกทั้งยังมีการสอนภาษาควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วย

a young boy learning at Modulo Language School

หลักสูตร

คอร์สหลากหลายตามเป้าหมาย

รับรองความสนุก คุณภาพเยี่ยมสำหรับเด็ก ๆ ทุกคน

MODULO GO

 • หลักสูตรมาตรฐานที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ในทุกทักษะ และฝึกให้นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นและนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

  เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร รวมถึงระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษา


 • ทักษะภาษาที่เรียน
  การสื่อสาร ไวยากรณ์ คำศัพท์

 • บทเรียนเกี่ยวกับ
  ชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม การสะกดคำและอ่านออกเสียง

MODULO INTERNATIONAL

 • เหมาะที่สุดสำหรับเด็กๆที่กำลังศึกษาในหลักสูตร EP,โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนนานาชาติ โดยจะใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษประยุกต์ที่ทันสมัยและสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้กับผู้เรียน

  หลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับสากลที่เด็กๆจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษทุกทักษะ และมีการเชื่อมโยงภาษาอังกฤษกับวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ผลสูงสุด


 • ทักษะภาษาที่เรียน
  การสื่อสาร ไวยากรณ์ คำศัพท์

 • บทเรียนเกี่ยวกับ
  โลก ชีวิตประจำวัน โรงเรียน

MODULO KIDS

 • เน้นการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กๆตามวัย เด็กๆจะพูดและใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย โดยจะเรียนกันเป็นกลุ่มเล็กๆ

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกและเพลิดเพลิน เด็กๆจะได้ทั้งภาษาและความรู้รอบตัว เพราะที่นี่ เราเรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ


 • ทักษะภาษาที่เรียน
  การสื่อสาร คำศัพท์ การสะกดคำและอ่านออกเสียง

 • บทเรียนเกี่ยวกับ
  การคิดวิเคราะห์ พัฒนาการ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้

Modulo Go

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

หลักสูตรมาตรฐานที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษและฝึกให้นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น และนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

ฝึกฝนทักษะการพูด

โมดูโล่จะให้เด็กๆได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน และกระตุ้นให้ได้เด็กๆได้ถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง

สนุกกับเกมภาษาอังกฤษ

โมดูโล่ใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกม เพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษา และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การออกเสียงและการอ่าน

โมดูโล่ทำให้เด็กรักการอ่าน เด็กๆจะได้เรียนการอ่านและฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง คุณครูจะสอนให้เด็กๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่ว

การสอนที่มีประสิทธิภาพ

โมดูโล่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการสอนเด็กๆ โดยมีหลักการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นขั้นเป็นตอน อีกทั้งคุณครูจะมีการทบทวนให้เด็กๆ จนเด็กๆมั่นใจว่า "เราพูดภาษาอังกฤษได้!"

ชุดหนังสือเรียน Let's Go จาก Oxford

เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 Beginner ไปจนถึง B1 Intermediate

หนังสือชุด Let’s Go จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของภาษาอังกฤษ เช่น ตัวอักษร การออกเสียงและการสะกดคำศัพท์ไปจนถึงการพูดและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นการช่วยเตรียมเด็กๆสำหรับการเรียนในอนาคต และจะช่วยให้เด็กๆได้ผลคะแนนสอบยอดเยี่ยมที่โรงเรียน รวมถึงยังใช้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง

ในห้องเรียนของโมดูโล่ เด็กๆจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ผ่านบทสนทนา ทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูเจ้าของภาษา โดยจะเน้นเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์ และยังมีการเรียนภาษาผ่านบทเพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะของ Carolyn Graham ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆจดจำคำศัพท์และเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น
พูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เริ่มเรียน

 • หนังสือ
  นักเรียนจะได้ใช้หนังสือเรียนในห้องเรียน และจะได้ฝึกฝนโดยการทำแบบฝึกหัดที่บ้าน โมดูโล่เตรียมสื่อการสอนภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ สนุก และพูดภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น

 • คุณครูโมดูโล่
  คุณครูทุกท่านเป็นเจ้าของภาษาที่มีใบปริญญาบัตร มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์สูงในการสอนเด็กๆ ที่สำคัญคือ คุณครูใจดี และสอนสนุกด้วย

 • สื่อการสอน
  โมดูโล่ใช้ Audio CD เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการฟัง และยังมีการสอนผ่านบทเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมให้เด็กได้เข้าใจและจดจำบทเรียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

มาเรียนและเก่งภาษาอังกฤษที่โมดูโล่กันเถอะ!
a young middle-school girl studying at Modulo

International

โมดูโล่กับมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ

เหมาะที่สุดสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตร EP โรงเรียนสองภาษา และ โรงเรียนนานาชาติโดยจะใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษประยุกต์ที่ทันสมัยและสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้กับผู้เรียน

CLIL

โมดูโล่สอนทุกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเชื่อมโยงกับวิชาสำคัญต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ผ่านหัวข้อเรื่องที่หลากหลาย ทำให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ควบคู่กับการเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนวิชาต่างๆอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ในโลกปัจจุบัน

วัฒนธรรมโลก

ที่โมดูโล่ เด็กๆในวันนี้จะได้เรียนภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ การติดต่อสื่อสารอย่างก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้เด็กๆต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นสากล มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า และเข้าใจถึงสิ่งต่างๆรอบโลกได้เป็นอย่างดี

การอ่านและการเขียน

ทักษะการอ่านและการเขียนนั้นนับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมาก เพื่อจะปูทางให้เด็กๆประสบความสำเร็จในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงชีวิตการทำงานในวันข้างหน้าอีกด้วย

ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

ในยุคที่โลกกำลังมีความเปลี่ยนแปลง ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงความร่วมมือในการทำงานนั้น ล้วนแต่เป็นทักษะที่สำคัญที่โมดูโล่ได้เพิ่มเติมเข้ามาในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่

ชุดหนังสือเรียน Big English Plus จาก Pearson

เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 Beginner ไปจนถึง B1 Intermediate

Big English Plus เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่แบ่งเป็น 6 ระดับ โดยเน้นให้เด็กๆได้เรียนทั้งเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน ร่วมกับการฝึกฝน การนำภาษาอังกฤษที่เรียนไปใช้ได้ในชีวิตจริง เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆมีความกระตือรือร้นในการศึกษาและค้นคว้าสิ่งต่างๆในโลก รอบตัวเรา

หนังสือชุดนี้จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญๆสำหรับศตวรรษที่ 21นี้ โดยผ่านทางกิจกรรมฝึกภาษาที่ท้าทาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเก่งทั้ง การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงมีทักษะในการแก้ปัญหา
โมดูโล่ช่วยให้เด็กๆมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ และเด็กยังใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เองอย่างมั่นใจ

 • หนังสือ
  หลักสูตร Big English Plus ในแต่ละระดับ จะประกอบด้วยหนังสือเรียน และ แบบฝึกหัด จากสำนักพิมพ์ Pearson ELT

 • คุณครูโมดูโล่
  คุณครูเจ้าของภาษาที่มากด้วยประสบการณ์การสอน จะใช้หนังสือชุด Big English Plus นี้ เพื่อสอนให้เด็กๆได้เข้าใจภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาได้อย่างสวยงามและลึกซึ้ง

 • สื่อการสอน
  โมดูโล่ใช้ Audio CD เพื่อช่วยเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟังให้เก่งยิ่งขึ้น

มาเรียนและเก่งภาษาอังกฤษที่โมดูโล่กันเถอะ!
emblem of the Modulo course for international school students

โมดูโล่ คิดส์

หลักสูตรมาตรฐานสากลในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

หลักสูตรที่คิดค้นมาเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในทุกด้านตั้งแต่วัยเยาว์ พัฒนาศักยภาพของเด็กตั้งแต่เริ่มเรียนกับเราที่ โมดูโล่คิดส์

การใช้ภาษาอังกฤษ

ทุกการเรียนการสอน กิจกรรมที่หลากหลาย และเกมเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง คุณครูจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในการสอนเช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ โมดูโล่มั่นใจว่า ภาษาเป็นหัวใจสำคัญในส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก

สนุกกับเกมภาษาอังกฤษ

ที่โมดูโล่คิดส์ การเรียนรุู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ คือ การได้ลงมือทำจริงด้วยตัวเอง ด้งนั้นในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ คุณครูจะใหันักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการเล่นเกมภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 4 คน เพื่อให้คุณครูได้ดูแลอย่างทั่วถึง

การฝึกสะกดคำและการอ่าน

คุณครูสอนเด็กๆให้เรียนรู้การออกเสียง สะกดคำและการอ่าน เพื่อให้เด็กๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว การเรียนผ่านนิทาน และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เด็กมีจินตนาการ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

หลักสูตรภาษาที่ครบเครื่อง

Modulo Kids มีการทำวิจัยและคิดค้นหลักสูตรจนได้มาซึ่ง หัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆในโลกรอบตัว โดยผนวกรวมกับการเรียนวิชาสำคัญๆเข้ามาในหลักสูตรด้วย ซึ่งได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดนตรี และศิลป

หลักสูตร Modulo Kids

เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 Beginner ไปจนถึง B2 Upper-Intermediate

โมดูโล่คิดส์ใส่ใจในบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลสูงสุดทั้งการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาการของเด็กๆ

เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัว การเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กๆลงมือทำด้วยตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีเด็กแต่ละคนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมที่เลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดี จะช่วยให้เด็กๆได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง
เก่งทุกด้านตั้งแต่เริ่มเรียน

 • 1 - การสื่อสารและพัฒนาการทางภาษา
  โมดูโล่คิดส์จะเน้นให้เด็กๆพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างธรรมชาติในทุกสถานการณ์

 • 2 - พัฒนาการทางด้านร่างกาย
  คุณครูที่โมดูโล่ จะให้เด็กๆทำกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ เช่น นิ้วมือ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก

 • 3 - พัฒนาการด้านความคิดและสังคม
  โมดูโล่คิดส์ มุ่งเน้นให้เด็กๆรู้จักการทำงานกับเพื่อนๆ เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำกับผู้ตาม มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักแก้ไขปัญหา และคิดบวก

kids.modulolearning.com
illlustration from the Modulo Kids Primary Years 1 program

บรรยากาศ

เป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว

บรรยากาศอบอุ่นและนักเรียนที่น่ารัก

Learning lots at Modulo Kids
Having fun at Modulo Kids
Reading with Sarah at Modulo Kids
Doing arts and crafts at Modulo Kids
Playing games at Modulo Kids
Discovering science at Modulo Kids

ข้อมูลอื่นๆ

คอร์สเรียนที่โมดูโล่

ข้อมูลสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของโมดูโล่

หลักสูตรนานาชาติ

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ และนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษา

โมดูโล่สอนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนานาชาติโดยใช้ทั้งระบบอังกฤษและระบบอเมริกัน คือทั้งระบบ IGCSE และ IB

โมดูโล่ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนได้มีการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นสากล เราให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเรียนการสอน และการเรียนที่เน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและสละสลวย มีความคิดเป็นของตัวเอง คิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงการส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น

โปรแกรม EP และโรงเรียนสองภาษา

สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับกลางจนถึงระดับสูง

ที่โมดูโล่ คุณครูสอนนักเรียนที่มาจากทั้งหลักสูตรสองภาษา และหลักสูตร EP เหมือนกับที่สอนนักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเอง

สำหรับโมดูโล่แล้ว การที่เด็กๆเรียนสองภาษาที่โรงเรียน ไม่ใช่เป็นการเรียนเพียงแค่ทักษะการใช้ภาษาเท่านั้น แต่โมดูโล่ต้องการเปิดโลก เปิดความคิดของเด็กๆ ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยของเรา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกๆของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือเพิ่มโอกาสการทำงานให้เด็กๆในอนาคต

หลักสูตรโรงเรียนไทย

ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงพูดภาษาอังกฤษได้

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่21 โมดูโล่จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยทั้งพัฒนาสมอง ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในโลกที่มีกำลังปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนี้

Modulo Kids

จุดเด่น

 • สนุกและได้ลงมือทำจริง
  การได้เห็นและลงมือทำ เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ โมดูโล่คิดส์เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในทุกคลาสของการเรียน เด็กๆจะพูดภาษาอังกฤษ ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองในทุกกิจกรรม เรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษที่นี่

 • ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
  เด็กๆในทุกวันนี้จำเป็นต้องมีทักษะสำคัญๆที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการร่วมงานกับผู้อื่น

 • CLIL
  การเรียนการสอนที่ไม่ได้เรียนแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่โมดูโล่จะผนวกวิชาอื่นๆเข้ามาในหลักสูตรด้วย เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยเรียนผ่านภาษาอังกฤษเท่านั้น

วิธีการ

เรียนภาษาได้ไม่ยาก

แค่ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา

เริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของคุณที่สถาบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - วัตถุประสงค์

คุณครูจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ ทักษะที่ต้องพัฒนาและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราได้คัดเลือกครูที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง คุณครูโมดูโล่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของคุณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

โมดูโล่จะช่วยให้คุณพูดภาษาที่เรียนกับเราได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และพูดได้อย่างมั่นใจ

จุดเด่น

ทำไมต้องเรียนที่โมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของโมดูโล่ ไม่ว่าช่วงวัยใดก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาไปกับเราได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทุกระดับภาษา

ไม่ว่าทักษะทางภาษาของคุณอยู่ระดับใจ เราก็มีคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้คุณ เราสอนตั้งแต่การออกเสียงจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนในระดับสูง เพื่อให้คุณพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณครูที่ยอดเยี่ยม

คุณครูของเราทุกคนเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อม ความชำนาญและประสบการณ์ในการสอน

คอร์สเรียนที่มีความพิเศษ

ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาองตัวเองและออกแบบได้ ซึ่งทีมวิชาการของเราจะช่วยวางแผนโดยอิงตามวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของผู้เรียน

Modulo student

บรรยากาศที่เป็นสากล

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโมดูโล่ของเรา
ในบรรยากาศแบบอินเตอร์เนชั่นแนล โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่มีหลากหลายเชื้อชาติ และมาจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

ยืดหยุ่นและสะดวก

คุณสามารถเลือกตารางเรียนให้สอดคล้องกับวันหยุดหรือเวลาที่คุณสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นวันและช่วงเวลาไหน โมดูโล่ของเราก็สามารถช่วยจัดตารางเรียนให้คุณได้

มีคุณภาพ

ที่โมดูโล่ คุณจะได้คอร์สเรียนภาษาที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

เรียนแล้วได้ผลจริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษากับครูต่างชาติพร้อมกับได้พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนตามต้องการ

an English teacher from Modulo Language School

คุณครูที่มีคุณภาพ

เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุด

คุณครูโมดูโล่ทุกคนผ่านการคัดเลือก ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสอนแบบเฉพาะเพิ่มเติมกับโมดูโล่อีกด้วย นอกจากนี้ตลอดการทำงานที่โมดูโล่ ครูจะได้รับการอบรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่มีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่โมดูโล่ดีอย่างไร:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • คุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนเฉพาะของโมดูโล่อย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

คุณครูของเราจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ ทั้งสนุก และไม่ยากอีกต่อไป

a stack of books on a wooden desk

หนังสือเรียน

เครื่องมือการเรียนภาษาที่เลือกมาเพื่อคุณ

สื่อการสอนของโมดูโล่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น สื่อการสอนของทั้ง 6 ระดับภาษา จะมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้คุณฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทักษะระดับสูง

หนังสือของโมดูโล่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพของเราและสามารถหาซื้อได้แค่ในสถาบันสอนภาษาของเราเท่านั้น หนังสือของเราออกแบบเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยทีมผู้ดูแลหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูง

เราไม่เพียงสอนภาษาอังกฤษ แต่เรายังสอนสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากในหนังสืออีกด้วย ทุกคาบเรียนของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษให้คุณโดยเฉพาะ

"When I don’t know the words, teachers help me through explaining words’ meaning."
Felix
English for Kids
"เรียนที่โมดูโล่ สนุกกว่า รร 30% ชอบมาเรียน ที่โมดูโล่ อยากเรียนไปนานๆครับ"
Lucky
English for Kids
"คุณครูสอนสนุก ทำให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น เเละกล้าพูดกับ teacher มากขึ้น"
Sanya
English for Kids

6 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบ/ วัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง
เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเสมอ ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาไทยที่มีคุณภาพสูงในกรุงเทพฯ