เด็ก

มีความฝันที่ยิ่งใหญ่

ผู้เรียนวัยเด็ก/ ปฐมวัย

เริ่มต้นที่ Modulo Kids.
เด็กมักจะเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติและมักจะพบกับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเสมอ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กต้อง สนุก และใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ !
หลักสูตรของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผู้เรียนวัยเด็ก คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปของเราครอบคลุมทักษะทุกด้านและช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้ในทุกระดับ

โปรแกรมและวิธีการสอนของโมดูโล่พัฒนามาจากแนวคิดดังกล่าว โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 – 12 ปี สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมหลักภาษาอังกฤษของเราได้ด้านล่าง

ระดับ CEFR

คุณควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! คุณครูของเราทุกคนมีทั้งประสบการณ์และความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติอย่างเชี่ยวชาญ

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่มีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานการเรียนภาษาเข้ากับวัฒนธรรม เพราะเรามั่นใจว่าการสอนนักเรียนเกี่ยวกับค่านิยมใหม่ๆ พร้อมทั้งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใสของพวกเขา

Courses

เลือกหลักสูตรของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆทุกคน

Modulo Kids

คอร์สเรียนพื้นฐานที่เน้นความคุ้นเคยกับภาษาและการฝึกฝน เหมาะสมกับผู้เรียนระดับเริ่มต้นที่กำลังศึกษาในโรงเรียนไทยทั่วไป

Modulo International

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตร English Program ,หลักสูตร 2 ภาษา, และโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรนี้มีวิธีการสอนที่ทันสมัยและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้แก่ผู้เรียน

คอร์สเรียนออกแบบเอง

เราสามารถสอนเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถออกแบบได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบต่างๆ การบ้านหรืองานจากโรงเรียน รวมไปถึงเนื้อหาอื่นๆที่นักเรียนสนใจ

Modulo International

มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติในโรงเรียนสอนภาษา

CLIL

เราประยุกต์เนื้อหาจากนอกห้องรียนให้เข้ากับสิ่งที่เด็กๆได้เรียนจากที่โรงเรียนในหลากหลายวิชา

วัฒนธรรมและคุณค่า

สิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กในยุคนี้ คือการมีขอบเขตความรู้, วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆในประเทศไทยและทั่วโลก

การอ่านและการเขียน

ทักษะการเขียนและการอ่านนั้นนับเป็นทักษะที่สำคัญของเด็กๆในทุกวัย ตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงระดับมหาลัย หรือระดับที่สูงกว่า

ทักษะในศตวรรษที่ 21

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลา ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการร่วมมือประสานงานกัน นับเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้

Modulo Kids

มุ่งเน้นภาษาสำหรับเด็กๆทุกคน

การฝึกฝนทักษะการพูด

เราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการพูดโดยเริ่มต้นจากบทสนทนา ไปจนถึงการฝึกถามและตอบ

เกมและความสนุกสนาน

วิธีการสอนของเราคือการดึงเอาความธรรมชาติของเด็กๆออกมา ผ่านการเรียนรู้จากบทเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็กๆจดจำได้ง่ายขึ้น

การออกเสียงและการอ่าน

เราสอนเด็กๆให้เรียนรู้การออกเสียงใหม่ๆไปพร้อมกับการอ่าน เพื่อช่วยให้พวกเขาอ่านได้คล่องมากขึ้น

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราสอนภาษาเป็นขั้นตอน และทบทวนด้วยแบบฝึกหัดมากมายเพื่อให้เด็กๆรู้สึกว่า เขาสามารถทำได้!

Modulo International

โรงเรียนสอนภาษาที่มีมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตร EP, หลักสูตร 2 ภาษา และ โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรนี้นำเสนอวิธีการสอนที่ทันสมัยและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล


ชุดหนังสือเรียน Big English Plus จาก Pearson

เริ่มตั้งแต่ระดับ A2 Elementary ไปจนถึง B2 Upper-Intermediate

Big English Plus เป็นหนังสือเรียนที่มีถึง 6 ระดับ หนังสือเรียนชุดนี้มีเนื้อหาที่หลากหลาย และคำศัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ซึงจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องรอบๆตัว จากภาษาอังกฤษ

นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษจากการเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆที่สำคัญอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์,การทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ
โมดูโล่ช่วยให้เด็กๆมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และทำให้ผู้ปกครองภูมิใจที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

 • หนังสือ
  หลักสูตร Big English Plus ในแต่ละระดับจะประกอบด้วยหนังสือเรียน และ แบบฝึกหัด จากสำนักพิมพ์ Pearson ELT

 • คุณครูผู้สอน
  Big English Plus เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม เหมาะที่จะเรียนรู้กับครูที่มากประสบการณ์ของเรา

 • สื่อการสอนประเภทเสียง
  หลักสูตรนี้ยังมาพร้อมกับ CD สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการฟัง

มาเรียนพร้อมกับนักเรียนของเราสิ!

Modulo Kids

มุ่งเน้นภาษาสำหรับนักเรียนทุกคน

หลักสูตรของเราจะเน้นในด้านการพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาษา ซึ่งเหมาะกับผู้เรียนที่มีระดับภาษาขั้นพื้นฐาน และผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก


ชุดหนังสือเรียน Let's Go จาก Oxford

เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 Beginner ไปจนถึง B1 Intermediate

หนังสือชุด Let’s Go จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของภาษาอังกฤษ เช่น ตัวอักษร การออกเสียงและการสะกดคำศัพท์ไปจนถึงวิธีการพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ หนังสือชุดนี้เหมาะแก่การใช้ปูพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับที่ และช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่โรงเรียนได้อย่างเข้าใจ


ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

 • หนังสือ
  นักเรียนจะได้ใช้หนังสือเรียนในห้องเรียน และจะได้ฝึกฝนโดยการทำแบบฝึกหัดที่บ้าน เรายังจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้อื่นๆเพื่อเติมเต็มคาบเรียนให้สมบูรณ์แบบ

 • คุณครูผู้สอน
  คุณครูทุกท่านของเราเป็นเจ้าของภาษาที่มากด้วยคุณสมบติและประสบการณ์ อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศในการเรียนสนุกสนานอีกด้วย

 • สื่อการสอนประเภทเสียง
  หลักสูตรนี้ยังมาพร้อมกับ CD สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการฟัง รวมเข้ากับบทเพลงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับคอร์สนี้โดยเฉพาะ

มาเรียนพร้อมกับนักเรียนของเราสิ !

ข้อมูลอื่นๆ

เนื้อหาของเรา

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของโมดูโล่

หลักสูตรนานาชาติ

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ และนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษา

เราสอนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนานาชาติโดยใช้ทั้งแบบอังกฤษและอเมริกันแบบเดียวกับหลักสูตร IGCSE และ IB

โมดูโล่ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมสู่การเป็นสากล เราจึงได้เตรียมสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ที่เหมาะสม และการสอนในแบบนานาชาติเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความคิดอย่างอิสระ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และความร่วมมือให้แก่ผู้เรียน

โปรแกรมโรงเรียนสองภาษา

สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับกลางจนถึงระดับสูง

เราสอนนักเรียนจากหลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตร EP

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมอง แต่ยังรวมไปถึงช่วยเรื่องของผลการเรียนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งจะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในอนาคต

หลักสูตรโรงเรียนไทย

ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงสนทนาได้

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่21โมดูโล่จึงต้องการจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและเตรียมพร้อมก่อนสอบ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาสมอง แต่ยังรวมไปถึงช่วยพัฒนาผลการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งจะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Modulo Kids

จุดเด่น

 • สนุกและได้เรียนรู้
  เด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อพวกเขาได้เห็นและลงมือทำ เราจะคอยเช็คเสมอว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการเรียนและได้ฝึกใช้ภาษาจริง

 • ทักษะในศตวรรษที่ 21
  เด็กในทุกวันนี้จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ,การคิดแบบสร้างสรรค์ หรือการสื่อสารและการร่วมงานกับผู้อื่น

 • CLIL
  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เราจะมีการสอนเนื้อหาในทางวิชาการอื่นๆด้วย เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แและภูมิศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

วิธีการสอน

เรียนภาษาได้ไม่ยาก

แค่ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา

เริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของคุณที่โรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - วัตถุประสงค์

คุณครูจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ ทักษะที่ต้องพัฒนาและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

โรงเรียนของเราได้คัดเลือกครูที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง และจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของคุณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

เราจะช่วยให้คุณพูดภาษานั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาให้มากขึ้น

Features

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่โมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไปโดยไม่มีจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

ทุกระดับภาษา

โรงเรียนของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น โดยเริ่มจากการออกเสียงจนถึงระดับสูงที่มีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน

คุณครูที่ยอดเยี่ยม

คุณครูของเราเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ มีพร้อมทั้งความชำนาญและประสบการณ์

คอร์สเรียนที่มีความพิเศษ

ผู้เรียนสามารถออกแบบและเลือกคอร์สเรียนของตัวเองได้โดยอิงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียนเอง
Modulo student

บรรยากาศเป็นสากล

เมื่อเรียนที่โมดูโล่ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนานาชาติของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกตารางเรียนให้สอดคล้องกับเวลางานหรือเวลาเรียนของคุณ ตลอด 7 วันทั้งสัปดาห์!

มีคุณภาพ

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนคอร์สที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

ได้ผลจริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษาพร้อมกับได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆไปในเวลาเดียวกัน

คุณครูที่มีคุณภาพ

เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุด

คุณครูโมดูโล่ทุกคนผ่านการคัดเลือก ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสอนแบบเฉพาะเพิ่มเติมกับโมดูโล่อีกด้วย นอกจากนี้ตลอดการทำงานที่โมดูโล่ ครูจะได้รับการอบรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูที่มีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่โมดูโล่ดีอย่างไร:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • คุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนเฉพาะของโมดูโล่อย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

คุณครูของเราจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ ทั้งสนุก และไม่ยากอีกต่อไป

หนังสือเรียน

เครื่องมือการเรียนภาษาที่เลือกมาเพื่อคุณ

สื่อการสอนของโมดูโล่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น สื่อการสอนของทั้ง 6 ระดับภาษาจะมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้คุณฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้นจนชำนาญ

หนังสือของโมดูโล่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพของเราและสามารถหาซื้อได้แค่ในโรงเรียนของเราเท่านั้น หนังสือของเราสร้างขึ้นจากความต้องการของผู้เรียน เพื่อผู้เรียน โดยทีมผู้ดูแลหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูง

เราไม่เพียงสอนภาษาอังกฤษ แต่เรายังสอนสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากในหนังสืออีกด้วย ทุกคาบเรียนของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษให้คุณโดยเฉพาะ

5 ภาษา 1 โรงเรียน

ติดต่อเราวันนี้ นัดทดลองเรียนหรือวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ ที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเสมอ ไม่มีโรงเรียนไหนที่สอนภาษาในแบบของโมดูโล่ เรามุ่งเน้นความสำคัญของคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
ทั้งหมดนี้ทำให้โมดูโล่เป็นผู้นำด้านสอนภาษาที่มีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทย


English

ทำไมต้องเรียนภาษา

การเรียนภาษาเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ที่ที่เมืองไทย คนส่วนใหญ่มักเริ่มเรียนภาษาตั้งแต่ยังเด็ก และเรียนรู้ไปเรื่อยๆผ่านการศึกษาในโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องง่ายหากผู้เรียนเริ่มเรียนรู้และจดจำภาษาที่สองตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ผู้เรียนที่ สนใจเรียนภาษาที่สองหลังจากช่วงวัยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแย่ เพราะในความจริงแล้ว ยิ่งเราอายุมากขึ้น ภาษาอังกฤษก็ยิ่งมีความสำคัญกับเราอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณ

ติดต่อเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียน

การเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นความฝันอย่างหนึ่งของนักเรียนไทยหลายคนในปัจจุบัน ซึ่งประเทศอเมริกาและอังกฤษยังคงเป็นประเทศที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการไปศึกษาต่อ แต่ก็ยังมีบางคนที่เลือกศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และ อีกหลายประเทศในทวีปยุโรป ดังนั้นทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

การทำงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกประเทศ ปัจจุบันมีการค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่จึงคาดหวังว่าจะสามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถติดต่อซื้อขายกับผู้อื่นได้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนควรจะสื่อสารได้และจำเป็นอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ

ภาษาอังกฤษในสังคมที่อยู่

สำหรับผู้ที่ต้องย้ายไปอยู่ในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้ชีวิต แน่นอนว่าการสื่อสารกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ถ้าไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ชีวิตในต่างประเทศก็คงไม่น่าจะสนุกเท่าไรนัก

ถ้าหากคุณคุยกับใครสักคนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ คำพูดเหล่านั้นจะส่งผ่านไปยังสมองของเขา แต่ถ้าหากคุณพูดกับใครสักคนด้วยภาษาของเขา คำพูดเหล่านั้นจะส่งผ่านไปยังหัวใจ
เนลสัน มันเดลา

ภาษาอังกฤษกับโลกปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษ คือภาษาแม่ในประเทศอังกฤษ และอีกหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่งถูกใช้โดยคนกลุ่มมากในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์ ,ประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน หรือหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นอกจากนี้ยังถูกจัดเป็นภาษาทางการของสหภาพยุโรป ประเทศเครือจักรภพ และสหประชาชาติ อีกด้วย

ภาษาสากล

ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลของยุคสมัยใหม่ เพราะไม่เป็นเพียงแค่ภาษาทางการในหลายๆประเทศทั่วโลก แต่ยังเป็นภาษาที่ถูกใช้เป็นภาษาที่สองอีกด้วย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของสหประชาชาติและหลายๆองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิคสากล หนังสือ นิตยสาร หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ยังมีวางจำหน่ายในหลายประเทศ อีกทั้งยังถูกใช้ในบทความเชิงวิทยาศาตร์กว่า 95 เปอร์เซ็นต์

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะเป็นความลับ