• เรียนภาษา
  มาสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ!
  พบกับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กได้ที่นี่
 • MODULO
  โรงเรียนอันดับ 1 สำหรับนักเรียนทุกวัย

เริ่มต้นเรียนกับ โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ เช็คตารางหลักสูตรเรียนภาษาสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

เด็กๆเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เราเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องมีความสนุกสนานและต้องสอนให้ใช้ภาษาด้วยวิธีธรรมชาติ

หลักสูตรของโมดูโล่เป็นหลักสูตรที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโมดูโล่

Oxford's Let's Go logo

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโมดูโล่ เป็นหลักสูตรที่โมดูโล่คิดค้นขึ้นเองเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดและใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เร็วที่สุด เข้าใจง่าย เรียนสนุก รู้ลึกซึ้งถึงภาษาญี่ปุ่น โมดูโล่กระตุ้นให้เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ พร้อมสื่อการเรียนการสอนทั้งภาพและเสียง

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเด็ก เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านเทคนิคการสอนของโมดูโล่ ทำให้เด็กรักภาษาญี่ปุ่น และเตรียมพร้อมที่จะเข้าใจหลักไวยกรณ์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนจะได้ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ครูโมดูโล่นอกจากจะสอนเก่งแล้ว ยังสอนสนุกอีกด้วย เด็ก ๆ ที่มาเรียนกับเราจะไม่ได้เพียงแค่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เด็ก ๆ จะชอบและรักที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย ด้วยบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นและความรู้ที่เรามอบให้ คงไม่มีโรงเรียนไหน ที่ทำให้นักเรียนอยากจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนกับที่โมดูโล่อีกแล้ว

คอร์สภาษาญี่ปุ่นของโมดูโล่

ประสบความสำเร็จได้ตั้งเแต่เริ่มต้น

หนังสือ

หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นถุกทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักเรียนทุกคน

ระบบออนไลน์

เรามีการบ้านและแบบฝึกหัดออนไลน์ ที่ทำขึ้นมาเฉพาะเพื่อนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นของโมดูโล่โดยเฉพาะ

คุณครู

ครูทุกคนของเรา เป็นครูชาวไทยที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์การสอนมากมาย และที่สำคัญยังสอนสนุกมาก!

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจเรียน หรือใช้ transliteration (phonetic)สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นสนทนา หรือเรียนตัวอักษรไทยในการเรียนอ่านและเขียน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเพื่อนๆ ที่เรียนที่โมดูโล่กันเถอะ!

มีเป้าหมายที่ชัดเจนและการพัฒนาเต็มที่

ระดับ

คอร์สเรียนของเราได้แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ ระดับเริ่มต้น A1 ถึง ระดับสูง C2

6 ระดับ
ระดับกลางตอนปลาย B2

บทเรียน

แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 10-14 บทเรียน แต่ละบทจะมีเนื้อหาและภาษาเฉพาะตัว; 1 ระดับ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 60 คาบเรียน

60 คาบเรียน
48/60 คาบเรียน

การเรียน

ความเข้าใจของนักเรียนและการพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกทดสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านไปนั้นมีผลสำเร็จสูงสุด

การเรียนรู้อย่างเต็มที่ 100%
ภาษาญี่ปุ่นของฉันดีขึ้นแล้ว

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี!

CEFR

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ใช้ Common European Framework of Reference (CEFR) ในการทดสอบทักษะทางภาษา

มาตราฐานนี้สามารถใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียน ที่เรียนภาษาต่างชาติและเป็นที่ยอมรับในทวีปยุโรป กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยไดประกาศ รับรองการใช้มาตราฐานนี้ในปี 2015.

 • A1 | Starter
 • A2 | Elementary
 • B1 | Pre-intermediate
 • B2 | Intermediate
 • C1 | Upper-intermediate
 • C2 | Advanced

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี!

เอกสารต่างๆของโมดูโล่

 • ตัวอย่างหลักสูตร

  English Unlimited curriculum PDF Icon

  ทุกระดับมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยยึดหลักการเรียนอย่างสนุกสนานผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจและกิจกรรมต่างๆ

 • รายงานผลการเรียน

  Progress report PDF Icon

  เราจะติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทดสอบ และรายงานผลเพื่อนำไปพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อไป

 • ประกาศนียบัตร

  Modulo certificate PDF Icon

  ภายหลังจบหลักสูตรภาษาจีนที่โมดูโล่ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผล และนักเรียนจะพบว่าเราช่วยให้ทุกคนพัฒนาภาษาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพร้อมสำหรับทุกโอกาสในชีวิต

โมดูโล่ คือ โรงเรียนสอนภาษาที่ได้ ผลดีที่สุด นำไปใช้ได้จริง น่าทึ่งที่สุด สนุกสนาน และเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ

1 – การวัดระดับภาษา โมดูโล่เริ่มต้นด้วยการวัดระดับภาษาของผู้เรียน(ทดสอบฟรี!)

2 – วัตถุประสงค์ของผู้เรียน โมดูโล่ช่วยให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์การเรียนภาษาที่ชัดเจนและสามารถเกิดขึ้นได้จริง หลังจากที่ได้พูดคุยถึงความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน

3 – การเรียนภาษา ถึงเวลาแล้วที่จะมาเรียนภาษากับคุณครููที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพที่โมดูโล่!

4 – การนำไปใช้ และอะไรคือขั้นตอนที่ 4 ของการเรียนภาษา เราสามารถช่วยให้คุณใช้ภาษาใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ของเรา


Assessment วัดระดับ
Objective เป้าหมาย
Learning การเรียนรู้
 • Home 1
 • Home 2
 • Home 1
ผลลัพธ์

หลักสูตรของโมดูโล่

เหมาะสำหรับทุกวัย

เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 6 ปีเป็นต้นไป

เปิดสอนทุกระดับ

เราสอนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น การอ่านออกเสียงไปจนถึง การอธิบายหลักไวยกรณ์ที่มีความซับซ้อน

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพ

คุณครูของเราทุกคน เป็นครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในการสอน เป็นการสอนสดทุกคาบเรียน!

ออกแบบคอร์สเรียนเองได้

ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตนเองได้ตามความต้องการ ภายใต้คำแนะนำจากคุณครูของเรา

บรรยากาศเป็นกันเอง

เมื่อคุณเรียนที่โมดูโล่ คุณจะได้รู้จักหลากหลายวัฒนธรรมจากครอบครัวของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเรียนให้เหมาะกับตารางเรียนหรือตารางงานคุณ จะเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน!

ราคาคุ้มค่า

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนอย่างคุ้มค่าในราคาที่เป็นกันเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจ!

ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของเรา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน

และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนของเราส่วนใหญ่จะมีบริการฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเสริมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด หรือทบทวนหลักไวยกรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เรามีเตรียมไว้ให้เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาด้วยตัวเอง ในเวลาว่างหลังจากบทเรียนได้
คุณสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆของเราในการหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งในรูปแบบเสียงและสื่อวีดีโอ
ผู้เรียนของโมดูโล่จะมีโอกาสได้พบกันภายใต้การดูแลของครู แต่งตัวแฟนซีในวันฮาโลวีน รับประทานอาหารเย็นในวันคริสมาสต์ มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ มีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ แล้วคุณชอบแบบไหน?

ไม่ได้มีแค่พวกเราที่ มีความสุข ตื่นเต้น กับการเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่...

เราสอนผู้เรียนนับร้อยซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ทำไมถึงเรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีผู้ใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 120 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นภาษาที่มีคนนิยมใช้สื่อสารกันเป็นจำนวนมาก ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมและผู้นำทางวัฒนธรรมของโลกมาเป็นระยะเวลายาวนาน โตเกียวมักถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นการเข้าใจภาษาญี่ปุ่นก่อนการเดินทางไปเที่ยวยังแดนอาทิตย์อุทัยจึงเป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง


ภาษาทีใช้กันทั่วโลก

ในขณะที่คนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักคือคนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และมีการขยายตัวของกลุ่มคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองสำคัญต่างๆทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้คนซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปโดยปริยาย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้ภาษาที่มีเอกลักษณ์และสวยงาม


การทำงานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น

โลกธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้นั้นกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นอย่างมาก แม้จะสามารถสื่อสารได้เพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับองค์กรข้ามชาติได้ เช่น โตโยต้า หรือ โซนี่ บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นมักจะมีผู้บริหารระดับสูงหรือหัวหน้าแผนกต่างๆ เป็นคนญี่ปุ่น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ดังนั้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก
หากคุณฝันว่าวันหนึ่งกำลังทำงานและอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น การเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนั้นสื่อสารได่้แค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ดังนั้น การผสานรวมวัฒนธรรมเข้าด้วยกันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากคุณไม่สามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้อย่างอิสระ โมดูโล่เรานั้นสามารช่วยคุณได้

ภาษาญี่ปุ่นที่โมดูโล่

Shibuya Crossing street

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีความซับซ้อน แม้ว่านักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าภาษาญี่ปุ่นอาจมีต้นกำเนิดเดียวกันกับภาษาเกาหลีหรือภาษาอัลไตอิก ซึ่งก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง แต่มีสิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้คือ การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นมีคุณค่าเและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะเรียนเพื่อความสนุกสนาน หรือมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง โมดูโล่ก็มีคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ

โมดูโล่จะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ


Japanese Temple

โมดูโล่มีทีมครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีที่สุด โดยคุณครูของเราทุกท่านนั้นถูกคัดสรรมาอย่างดีและมีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ พวกเขามีทักษะที่จำเป็นในการทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และฝึกฝนการสื่อสารระหว่างบุคคล และทักษะการนำเสนอ โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ขอแนะนำคอส์เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มสำหรับนักเรียนที่สนใจ