คอร์สภาษาจีนสนุกๆ สำหรับเด็ก

หลักสูตรพิเศษ
โดยครูเจ้าของภาษาประสบการณ์สูง

พบกับคอร์สเรียนภาษาจีนคุณภาพสูงออกแบบพิเศษสำหรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะที่โมดูโล่

คอร์สอื่น ๆ      ติดต่อเรา

เริ่มต้นที่ Modulo Kids
เด็ก ๆ มักจะเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติและมักจะพบกับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเสมอ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กต้อง สนุก และใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ! หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเด็กวัยเรียน คอร์สเรียนภาษาจีนระดับประถมของเราจึงครอบคลุมทักษะทุกด้าน ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาผลการเรียนในทุกระดับ

โปรแกรมและวิธีการสอนของโมดูโล่พัฒนามาจากแนวคิดข้างต้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบพิเศษเพื่อผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 – 12 ปีโดยเฉพาะ

ดูรายละเอียดคอร์ส

ผู้เรียนต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! คุณครูของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่สำคัญ คุณครูของเราเข้ากับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่มีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานการเรียนภาษาเข้ากับวัฒนธรรม เพราะเรามั่นใจว่าการสอนนักเรียนเกี่ยวกับค่านิยมใหม่ๆ พร้อมทั้งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใสของพวกเขา

a young boy learning at Modulo Language School

หลักสูตร

คอร์สหลากหลายตามเป้าหมาย

รับรองความสนุก คุณภาพเยี่ยมสำหรับเด็ก ๆ ทุกคน

หลักสูตร EASY STEPS สำหรับเด็ก

 • คอร์สเรียนภาษาจีนสนุก ๆ ด้วยวิธีการสอนแนวใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของโมดูโล่ เรียนรู้ทุกทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ


 • ทักษะทางภาษา
  การพูด บทสนทนา และคลังคำศัพท์

 • เนื้อหาอื่น ๆ
  เพลงสำหรับเด็ก วัฒนธรรมทั่วไป

หลักสูตร MONKEY KING CHINESE

 • หลักสูตร Monkey King Chinese เป็นหลักสูตรใหม่ สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ โดยครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานภาษาจีนที่เด็ก ๆ ควรรู้ผ่านการเรียนจากบทเพลงและกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ะบท


 • ทักษะทางภาษา
  การพูด หักไวยากรณ์ และคลังคำศัพท์

 • เนื้อหาอื่น ๆ
  ชีวิตประจำวัน ความรู้รอบตัว โลกของเรา

หลักสูตร ESC

Easy Steps to Chinese

หลักสูตรยอดนิยมสำหรับเด็กจาก Beijing University Press เหมาะสำหรับนักเรียนประถมวัยโดยเฉพาะ

ฝึกสนทนา

เน้นให้เด็ก ๆ ฝึกพูดบทสนทนาอย่างง่ายได้ตั้งแต่เริ่มต้นเรียน พร้อมฝึกถาม-ตอบประโยคต่าง ๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

สนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

เราเน้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะ เช่นการร้องเพลง การสันทนาการเพื่อให้การเรียนภาษาได้ผลและสนุกมากยิ่งขึ้น

พินอิน และการอ่าน

ไม่เพียงแค่การฟังพูด แต่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการอ่านพินอิน และตัวอักษรจีนอย่างง่ายด้วย

การเรียนที่ได้ผล

เหล่าซือของเรามีวิธีการสอนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เด็ก ๆ จะได้ฝึกใช้ภาษาอย่างมีแบบแผน และรู้สึกว่า 'ภาษาจีนง่ายนิดเดียว!'

Easy Steps to Chinese Kids

ตั้งแต่ HSK1 ถึง HSK4

หลักสูตรนี้ได้รับการปรับเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่ครบครัน เพื่อให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านพินอิน ฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีน พร้อม ๆ ไปกับการฝึกทักษะการฟัง-พูด ทำให้สามารถฝึกได้ครบทั้ง 4 ทักษะ

ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ เนื้อหาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการสอนภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านทักษะการพูด และการฟังเป็นพิเศษ เพื่อให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนและสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเร็วไว

 • หนังสือ
  หนังสือชุดนี้เน้นพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนสามารถูดถาษาจีน และร้องเพลงจีนได้ตั้งแต่เริ่มคลาสแรก!

 • เหล่าซือ
  เหล่าสือเจ้าของภาษาของเราจะทำให้การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่าย ด้วยการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตั้งแต่การเริ่มต้นอ่านพินอิน และการเขียนตัวอักษรจีน

 • ไฟล์เสียง
  นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนผ่านบทเพลง บทสนทนา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ

มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กับเราสิ!
a young middle-school girl studying at Modulo

หลักสูตร MKC

Monkey King Chinese

เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่ไม่มีพิ้นฐานภาษาจีนมาก่อน รับรองความสนุกในการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนกับกิจกรรมมากมาย

การเรียนภาษา

การเรียนรู้ภาษาจีนผ่านกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น กิจกรรมวาดรูป ร้องเพลง เกมทายคำ ทำให้การเรียนภาษาจีนสนุกและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้เด็ก ๆ รักการเรียน

สนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

เด็ก ๆ จะเรียนได้ดีหากได้ลงมือทำ คอร์สเรียนนี้จึงเต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนภาษาเพื่อเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

อ่านภาษาจีน

เด็ก ๆ จะได้เรียนอ่านพินอินและตัวอักษรจีนอย่างง่าย ผ่านนิทานที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

หลักสูตรครบครัน

Monkey Kids Chinese เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบเพื่อการเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก ผู้ปกครองจึงมั่นใจในผลลัพธ์ได้แน่นอน

Monkey King Chinese

ตั้งแต่ HSK1 ถึง HSK2

Monkey King Chinese เป็นชุดหนังสือเรียนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กช่วงชั้นประถม 1 ถึงประถม 3 โดยแบ่งเป็นหนังสือ 2 เล่มต่อหนึ่งระดับ เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มได้รับการออกแบบเป็นพิเศษตามลำดับขั้นการเรียนรู้ภาษาของแต่ละช่วงวัย พร้อมซีดีเพื่อฝึกการฟัง และสติ๊กเกอร์เเพื่อความสนุกในการเรียรู้

ความพิเศษของหนังสือชุดนี้คือภาพวาดประกอบ สีสันสดใส ซึ่งต่างจากแบบเรียน รูปแบบเก่า รับรองได้ว่าเด็ก ๆ จะสนุกไปกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมน่าสนใจในบทเรียน พร้อมฝึกทักษะการฟังกับเหล่าซือที่โรงเรียน และทบทวนที่บ้าน

 • แบบเรียน
  เราใช้แบบเรียนคุณภาพสูงจาก BLCUP เพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย พร้อมเอกสารประกอยการเรียนรู้อื่น ๆ ตามความสนใจของผู้เรียน

 • เหล่าซือ
  เหล่าซือของเราทุกคนเป็นครูเจ้าของภาษา มีวุฒิการสอน และมีประสบการ์สอนสูง

 • ไฟล์เสียง
  นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการฟังผ่านบทเพลงและบทสนทนาอย่างง่ายที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีเพื่อพัฒนาการของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กับเราสิ!

บรรยากาศ

เป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว

บรรยากาศอบอุ่นและนักเรียนที่น่ารัก

วิธีการ

เรียนภาษาได้ไม่ยาก

แค่ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา

เริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของคุณที่สถาบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - วัตถุประสงค์

คุณครูจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ ทักษะที่ต้องพัฒนาและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราได้คัดเลือกครูที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง คุณครูโมดูโล่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของคุณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

โมดูโล่จะช่วยให้คุณพูดภาษาที่เรียนกับเราได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และพูดได้อย่างมั่นใจ

จุดเด่น

ทำไมต้องเรียนที่โมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของโมดูโล่ ไม่ว่าช่วงวัยใดก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาไปกับเราได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทุกระดับภาษา

ไม่ว่าทักษะทางภาษาของคุณอยู่ระดับใจ เราก็มีคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้คุณ เราสอนตั้งแต่การออกเสียงจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนในระดับสูง เพื่อให้คุณพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณครูที่ยอดเยี่ยม

คุณครูของเราทุกคนเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อม ความชำนาญและประสบการณ์ในการสอน

คอร์สเรียนที่มีความพิเศษ

ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาองตัวเองและออกแบบได้ ซึ่งทีมวิชาการของเราจะช่วยวางแผนโดยอิงตามวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของผู้เรียน

Modulo student

บรรยากาศที่เป็นสากล

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโมดูโล่ของเรา
ในบรรยากาศแบบอินเตอร์เนชั่นแนล โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่มีหลากหลายเชื้อชาติ และมาจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

ยืดหยุ่นและสะดวก

คุณสามารถเลือกตารางเรียนให้สอดคล้องกับวันหยุดหรือเวลาที่คุณสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นวันและช่วงเวลาไหน โมดูโล่ของเราก็สามารถช่วยจัดตารางเรียนให้คุณได้

มีคุณภาพ

ที่โมดูโล่ คุณจะได้คอร์สเรียนภาษาที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

เรียนแล้วได้ผลจริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษากับครูต่างชาติพร้อมกับได้พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนตามต้องการ

Chinese language teacher

คุณครูที่มีคุณภาพ

เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุด

คุณครูโมดูโล่ทุกคนผ่านการคัดเลือก ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสอนแบบเฉพาะเพิ่มเติมกับโมดูโล่อีกด้วย นอกจากนี้ตลอดการทำงานที่โมดูโล่ คุณครูจะได้รับการอบรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่โมดูโล่ดีอย่างไร:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • คุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนเฉพาะของโมดูโล่อย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

คุณครูของเราจะทำให้การเรียนภาษาจีนที่นี่ ทั้งสนุก และไม่ยากอีกต่อไป

a stack of books on a wooden desk

หนังสือเรียน

เครื่องมือการเรียนภาษาที่เลือกมาเพื่อคุณ

สื่อการสอนของโมดูโล่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยให้คุณพูดภาษาจีนได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น สื่อการสอนของทั้ง 6 ระดับภาษาจะมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้คุณฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้นจนชำนาญ

หนังสือของโมดูโล่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพของเราและสามารถหาซื้อได้แค่ในสถาบันของเราเท่านั้น หนังสือของเราออกแบบเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยทีมผู้ดูแลหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูง

เราไม่เพียงสอนภาษาจีน แต่เรายังสอนสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากในหนังสืออีกด้วย ทุกคาบเรียนของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษให้คุณโดยเฉพาะ

6 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบ/ วัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง
เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเสมอ ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาไทยที่มีคุณภาพสูงในกรุงเทพฯ