Modulo English student

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่โมดูโล่เหมาะสำหรับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ และยังรวมไปถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วย

คอร์สเรียนของเรามีการออกแบบมาเพื่อนักเรียนนักศึกษาชาวไทยโดยเฉพาะ ดังนั้นคอร์สเรียนนี้จึงครอบคลุมทักษะในทุกๆด้าน ซึ่งก็จะช่วยในการพัฒนาผลการเรียนไปได้ด้วย คุณควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! คุณครูของเรามีประสบการณ์การสอนและคุณภาพ ซึ่งเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษให้คนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

เติมเต็มทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณ! คอร์สเรียนของเราทั้ง 6 ระดับ จะผสมผสานไปด้วยหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จะปูพื้นฐานให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรามีระดับภาษาอยู่ 6 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น A1, ระดับเริ่มเรียน A2, ระดับกลางตอนต้น B1, ระดับปานกลาง B2, ระดับกลางตอนปลาย C1 และระดับสูง C2 ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับวัยหนุ่มสาวและวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี

มาทำความรู้จักกับระดับภาษาแบบCEFR

หนังสือทีดีที่สุด

Modulo's english book

สื่อการเรียนการสอนของโมดูโล่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งคลอมคลุมระดับภาษาอังกฤษทั้ง 6 ระดับ ซึ่งจะเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่และใช้ได้จริง

หนังสือที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียน

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษของโมดูโล่ ได้รับการพิสูจน์จากเหล่านักเรียนและคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม และยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เราไม่ได้สอนแค่ภาษาอังกฤษ แต่เราสอนคนให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ทุุกคลาสเรียนของโมดูโล่เหมาะสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ

คุณครูทียอดเยี่ยม

Modulo's English teacher

คุณครูทุกท่านของโมดูโล่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากประสบการณ์และคุณสมบัติที่เป็นมืออาชีพ โดยคุณครูได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของการสอนอย่างมีคุณภาพ มึการให้คำแนะนำและเวิร์คชอปอย่างสม่ำเสมอ

คุณครูทุกคนเป็นกันเอง
และเข้าใจผู้เรียนได้อย่างดีที่สุด

คุณครูของโมดูโล่:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับประกาศนียบัตรการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับการอบรมอย่างมีคุณภาพจากโมดูโล่
 • มีประสบการณ์ในการสอนภาษา
เราได้บอกคุณรึยังว่าบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานรอคุณอยู่?

โปรแกรมของโมดูโล่

Cambridge's Get Ahead

การเรียนภาษาให้ประสบความสำเร็จ


A1 | Starter
B1 | Pre-Intermediate

หนังสือ Get ahead เป็นหนังสือสำหรับคอร์สเรียนภาษาแนวใหม่ล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ

โดยมีเทคนิคที่จะทำให้นักเรียนได้พูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการสอดแทรกเรื่องแกรมม่าและหลักไวยกรณ์ไว้อย่างแยบยล เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนามาเพื่อเด็กชาวเอเชียโดยตรง เนื้อหาในบทเรียนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวเอเชีย เรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของนักเรียนวัยทีน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น
โปรแกรม Get Ahead จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

หนังสือ

หนังสือGet Ahead ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนทั้ง 3 ระดับ โดยมีทั้งหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดจากมหาวิทยาลัย Oxford

ระบบออนไลน์

ในหนังสือแบบฝึกหัด นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการบ้านออนไลน์เพื่อสำหรับฝึกฝนภาษา

คุณครู

ทั้งหนังสือชุด Get Ahead และคุณครูที่มากด้วยประสบการณ์ของเรา จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ

เสียง

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยซีดีเสียงที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการฟังอีกด้วย

เติมเต็มทักษะทางภาษาของคุณ!

Get Ahead materials

มีเป้าหมายที่ชัดเจนและการพัฒนาเต็มที่

ระดับ

หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 3 ระดับ เริ่มจากระดับเริ่มต้นจนถึงระดับปานกลาง

3 ระดับ
Pre-intermediate B1

บทเรียน

แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 12 บทเรียน และในแต่ละบทจะมีเนื้อหาและภาษาเฉพาะตัว; 1 ระดับ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 40 คาบเรียน

40 คาบเรียน
32/40 บทเรียน

การเรียน

ความเข้าใจของนักเรียนและการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกทดสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผ่านไปนั้นมีผลสำเร็จสูงสุด

การเรียนรู้อย่างเต็มที่ 100%
ฉันสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ได้

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี!

CEFR

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ใช้Common European Framework of Reference (CEFR)ในการทดสอบทักษะทางภาษา

มาตราฐานนี้เป็นสิ่งที่สามารถใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างชาติที่ใช้กันทั่วทวีปยุโรป และยังมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆอีกมากมาย โดยมีเป้าหมายหลักในการเรียน การสอน และการวัดระดับภาษา เพื่อการใช้ภาษายุโรปทุกภาษา ระดับภาษาทั้ง 6 ระดับนี้ กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางตามมาตราฐานทางยุโรปในการวัดระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาของแต่ละบุคคล

 • A1 | ระดับเริ่มต้น
 • A2 | ระดับเริ่มเรียน
 • B1 | ระดับกลางตอนต้น
 • B2 | ระดับปานกลาง
 • C1 | ระดับกลางตอนปลาย
 • C2 | ระดับสูง

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี!

Oxford's Aim High

ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ


B2 | ระดับปานกลาง
C2 | ระดับสูง

หนังสือ Aim High ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีพื้นฐานภาษาในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง

นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติและโปรแกรมสองภาษา หนังสือเรียนเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งคำศัพท์และหลักไวยกรณ์ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในระดับสูง และทำให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการก้าวไปสูู่จุดสูงสุดของภาษาอังกฤษในโรงเรียน
Aim High ช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หนังสือ

โปรแกรม Aim High ประกอบด้วย หนังสือเรียนจำนวน 6 ระดับ จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Oxford

ระบบออนไลน์

โมดูโล่ขอนำเสนอการบ้านและแบบฝึกหัดออนไลน์ฟรี ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกคนในทุกๆระดับ

คุณครู

หนังสือในซีรีย์ Aim High เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการเรียนกับคุณครูที่มีประสบการณ์ของเรา

เสียง

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยซีดีเสียงที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการฟังอีกด้วย

มาเป็นนักเรียนโมดูโล่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นกันเถอะ!

Aim High materials

มีเป้าหมายที่ชัดเจนและการพัฒนาเต็มที่

ระดับ

คอร์สเรียนของเราได้แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ ระดับเริ่มต้น A1 ถึง ระดับสูง C2

6 ระดับ
ระดับปานกลาง B2

บทเรียน

แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 10 บทเรียน แต่ละบทจะมีเนื้อหาและภาษาเฉพาะตัว; 1 ระดับ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 40 คาบเรียน

40 คาบเรียน
24/40 บทเรียน

การเรียน

ความเข้าใจของนักเรียนและการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกทดสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผ่านไปนั้นมีผลสำเร็จสูงสุด

การเรียนรู้อย่างเต็มที่ 100%
ฉันสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ได้

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี!

CEFR

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ใช้Common European Framework of Reference (CEFR)ในการทดสอบทักษะทางภาษา

มาตราฐานนี้เป็นสิ่งที่สามารถใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างชาติที่ใช้กันทั่วทวีปยุโรป และยังมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆอีกมากมาย โดยมีเป้าหมายหลักในการเรียน การสอน และการวัดระดับภาษา เพื่อการใช้ภาษายุโรปทุกภาษา ระดับภาษาทั้ง 6 ระดับนี้ กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางตามมาตราฐานทางยุโรปในการวัดระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาของแต่ละบุคคล

 • A1 | ระดับเริ่มต้น
 • A2 | ระดับเริ่มเรียน
 • B1 | ระดับกลางตอนต้น
 • B2 | ระดับปานกลาง
 • C1 | ระดับกลางตอนปลาย
 • C2 | ระดับสูง

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี!

เอกสารต่างๆของโมดูโล่

 • ตัวอย่างหลักสูตร

  English Unlimited curriculum PDF Icon

  ทุกระดับมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยยึดหลักการเรียนอย่างสนุกสนานผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจและกิจกรรมต่างๆ

 • รายงานการพัฒนา

  Progress report PDF Icon

  เราจะติดตามพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทดสอบ และรายงานผลเพื่อนำไปพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อไป

 • ประกาศนียบัตร

  Modulo certificate PDF Icon

  ภายหลังจบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่โมดูโล่ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผล และนักเรียนจะพบว่าเราช่วยให้ทุกคนพัฒนาภาษาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพร้อมสำหรับทุกโอกาสในชีวิต

โมดูโล่ คือ โรงเรียนสอนภาษาที่ได้ ผลดีที่สุด นำไปใช้ได้จริง น่าทึ่งที่สุด สนุกสนาน และเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ

1 – การวัดระดับภาษา โมดูโล่เริ่มต้นด้วยการวัดระดับภาษาของผู้เรียน(ทดสอบฟรี!)

2 – วัตถุประสงค์ของผู้เรียน โมดูโล่ช่วยให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์การเรียนภาษาที่ชัดเจนและสามารถเกิดขึ้นได้จริง หลังจากที่ได้พูดคุยถึงความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน

3 – การเรียนภาษา ถึงเวลาแล้วที่จะมาเรียนภาษากับคุณครููที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพที่โมดูโล่!

4 – การนำไปใช้ และอะไรคือขั้นตอนที่สี่่ของการเรียนภาษา เราสามารถช่วยให้คุณใช้ภาษาใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ของเรา

Assessment วัดระดับ
Objective เป้าหมาย
Learning การเรียนรู้
 • Home 1
 • Home 2
 • Home 3
ผลลัพธ์

เรียน 5 ภาษา ในที่เดียว

โมดูโล่เปิดสอนภาษาดังนี้:

ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาไทย | ภาษาญี่ปุ่น

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำแนวใหม่ นำเสนอการสอนในรูปแบบที่แตกต่างอย่างได้ผล เราไม่ได้สอนแค่ภาษา แต่เราสอนให้ทุกคนใช้ภาษาเป็น ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เน้นการสอนที่มีคุณภาพ มีการปรับรูปแบบให้เฉพาะกับผู้เรียน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและเร็วที่สุด ยังไม่มีโรงเรียนใดทำได้แบบโมดูโล่

ทดลองเรียนภาษาวันนี้ ฟรี!

หลักสูตรของโมดูโล่

เหมาะสำหรับทุกวัย

เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 6 ปีเป็นต้นไป โดยไม่จำกัดอายุสำหรับผู้ใหญ่

เปิดสอนทุกระดับ

เราสอนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ตั้งแต่การอ่านออกเสียงไปจนถึง การอธิบายหลักไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพ

คุณครูของเราทุกคน เป็นครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในการสอน เป็นการสอนสดทุกคาบเรียน!

ออกแบบคอร์สเรียนเองได้

ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตนเองได้ตามความต้องการ ภายใต้คำแนะนำจากคุณครูของเรา

บรรยากาศเป็นกันเอง

เมื่อคุณเรียนที่โมดูโล่ คุณจะได้รู้จักหลากหลายวัฒนธรรมจากครอบครัวของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเรียน ให้เหมาะกับตารางเรียนหรือตารางงานคุณ จะเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน!

ราคาคุ้มค่า

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนอย่างคุ้มค่าในราคาที่เป็นกันเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจ!

ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของเรา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน

และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนของเราส่วนใหญ่จะมีบริการผึกทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเสริมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด หรือทบทวนหลักไวยากรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เรามีเตรียมไว้ให้เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาด้วยตัวเอง ในเวลาว่างหลังจากบทเรียนได้
และคุณสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆของเราในการหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งในรูปแบบเสียงและสื่อวีดีโอ
ผู้เรียนของโมดูโล่จะมีโอกาสได้พบกันภายใต้การดูแลของครู แต่งตัวแฟนซีในวันฮาโลวีน, รับประทานอาหารเย็นในวันคริสมาสต์, มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ มีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ แล้วคุณชอบแบบไหน?

ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพใช่ไหม? เราช่วยคุณได้

ด้วยการศึกษาทางไกลกับโมดูโล่

ถ้าหากการเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนเป็นอุปสรรค คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
โมดูโล่ไม่ได้มีเพียงการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่ดีที่สุด แต่เรายังมีการเรียนการสอนทางไกลที่ดีที่สุดอีกด้วย


ไม่ได้มีแค่พวกเราที่ มีความสุข ตื่นเต้น กับการเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่...

เราสอนผู้เรียนนับร้อยซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ