Success guaranteed

รับรองผลสำเร็จ

เรียนภาษาที่โมดูโล่รับรองผลสำเร็จ ได้ผลตรงตามเป้าหมายของนักเรียนทุกคน ถ้าไม่ได้ผลตามเป้าหมายจริง เราจะให้คุณเรียนต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

หลังจากที่คุณได้ทำการทดสอบวัดระดับภาษาเบื้องต้นกับคุณครูของโมดูโล่แล้ว คุณครูจะแจ้งผลว่าถ้าคุณเข้าเรียนตามโปรแกรมของโมดูโล่แล้ว คุณจะก้าวหน้าไปได้แค่ไหน จะทำคะแนนสูงสูดถึงตามเป้าหมายที่เท่าใด นักเรียนของเราโดยส่วนมากจะได้ผลตรงตามเป้าหมายหลังจบคอร์สเรียนภาษาที่เรา แต่ถ้าจะมีใครที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย คุณครูก็จะสอนเพิ่มเติมให้จนกว่านักเรียนจะได้ผลสำเร็จตามต้องการ

นี่คือตัวอย่างของนักเรียนที่โมดูโล่ :
Ms. Gwladys (นักเรียนชาวฝรั่งเศส อายุ 29 ปี) เข้ามาที่โมดูโล่ และทดสอบวัดระดับภาษาก่อนเรียนได้ ระดับ CEFR ที่ B1+ โมดูโล่รับประกันผลสำเร็จว่า นักเรียนท่านนี้จะได้คะแนน TOEIC ที่ 750 หลังจากที่เรียนจบคอร์ส TOEIC 30 คาบเรียนกับเรา และถ้าเรียนทั้งคอร์ส 60 คาบเรียน ก็จะรับรองผลที่ 800 คะแนน ผลก็คือ Gwladys สามารถทำคะแนนสอบ TOEIC ได้ถึง 775 คะแนนหลังจากที่เรียนจบคอร์ส TOEIC 30 คาบเรียนเท่านั้น! นอกจากนี้ โมดูโล่ยังการันตีกับนักเรียนท่านนี้ว่า ถ้านักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามที่เราประเมินไว้ ทางโมดูโล่ยินดีให้เรียนกับเราต่ออีกถึง 10 คาบเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งปกติแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีกกว่า 9,000 บาท

การเตรียมตัวสอบ HSK

HSK logo

HSK แบบใหม่เป็นข้อสอบมาตรฐานนานาชาติในการทดสอบและวัดผลความเชี่ยวชาญทางภาษาจีน

โดยประเมินผลความสามารถทางภาษาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ด้านวิชาการ และอาชีพ

HSK แบบใหม่ประกอบด้วยการทดสอบด้านการเขียนและการพูดซึ่งแต่ละส่วนไม่เกี่ยวข้องกัน

เราสามารถช่วยคุณได้

การเรียนการสอน HSK

HSK books

แบบทดสอบจำลอง HSK ซึ่งทดสอบความเชี่ยวชาญทางภาษาจีนแบบใหม่ มีด้วยกัน 6 ระดับ ซึ่งได้รวบรวมแบบทดสอบจำลองที่ถูกเขียนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ของ TCSL สอดคล้องกับความต้องการเบื้องต้นของ HSK แบบใหม่ ซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงาน Hanban

แบบทดสอบจำลองทั้งหมดจะถูกใช้ในชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม และช่วยให้ผู้เข้าสอบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบภายในเวลาอันรวดเร็ว


การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน CEFR

มี 6 ระดับ สำหรับข้อสอบการเขียน ที่เรียกว่า HSK ระดับ I, II, III, IV, V และ VI

มี 3 ระดับ สำหรับข้อสอบการพูด ที่เรียกว่า HSK ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลาง และระดับสูง โดยระหว่างการทดสอบการพูด คำพูดของผู้เข้าสอบจะถูกบันทึกไว้

HSK แบบใหม่ การเรียนคำศัพท์ เทียบเท่ามาตรฐาน CEFR
HSK (ระดับ I) 100 A1
HSK (ระดับ II) 300 A2
HSK (ระดับ III) 600 B1
HSK (ระดับ IV) 1,200 B2
HSK (ระดับ V) 2,500 C1
HSK (ระดับ VI) 5,000+ C2

ระดับของ HSK

  1. ผู้สอบที่ทดสอบผ่าน HSK (ระดับ I) สามารถเข้าใจและใช้ภาษาจีนในวลีง่ายๆได้ สามารถติดต่อสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ และมีความสามารถในการเรียนภาษาจีนในขั้นต่อไป
  2. ผู้สอบที่ทดสอบผ่าน HSK (ระดับ II) สามารถจับใจความภาษาจีนเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี สามารถติดต่อสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรียบง่าย กระชับ ในเรื่องที่คุ้นเคยและใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. ผู้สอบที่ทดสอบผ่าน HSK (ระดับ III) สามารถติดต่อสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ด้านวิชาการ และอาชีพได้ พวกเขาสามารถดำเนินการติดต่อสื่อสารภาษาจีนได้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีน
  4. ผู้สอบที่ทดสอบผ่าน (ระดับ IV) สามารถโต้ตอบเป็นภาษาจีนในหัวข้อที่หลากหลาย และสามารถติดต่อสื่อสารภาษาจีนกับชาวจีนเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
  5. ผู้สอบที่ทดสอบผ่าน (ระดับ V) สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาจีน สนุกกับภาพยนตร์และละครจีน รวมถึงพูดภาษาจีนในประโยคที่ยาวและเต็มรูปแบบได้
  6. ผู้สอบที่ทดสอบผ่าน (ระดับ VI) สามารถเขียนและพูดข้อมูลเป็นภาษาจีนให้เข้าใจได้อย่างง่าย และสามารถแสดงทัศนะคติเป็นภาษาจีนทั้งโดยการพูดและการเขียนรายงานได้

คุณสมบัติของ HSK

เอื้อมถึงวัตถุประสงค์ของคุณ

คุณตัองการผลสอบ HSK สำหรับการศึกษาและอาชีพของคุณหรือไม่ ? คอร์สเตรียมความพร้อมของเราทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะมีทักษะทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสอบและได้ผลคะแนนตามที่คุณปรารถนา

การเตรียมตัวที่ดี

ในคอร์สเตรียมสอบ HSK คุณครูจะมีกลยุทธ์ในการทำข้อสอบให้ประสบความสำเร็จ และครอบคลุมเจาะลึกทั้ง 4 ส่วนหลัก : ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

คุณครูที่มีประสบการณ์

คุณครูผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนไทยสำหรับการเตรียมตัวสอบ และช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจและเทคนิคซึ่งมีส่วนในความสำเร็จในการทำข้อสอบ

การรับรองผล

โมดูโล่รับรองได้ว่าคุณจะได้ผลคะแนนสอบที่สูงขึ้น หรือคุณยังสามารถเรียนภาษาจีนกับเราได้ฟรี! เรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยให้ภาษาจีนของคุณดีขึ้น ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม

โมดูโล่ คือ โรงเรียนสอนภาษาที่ได้ ผลดีที่สุด นำไปใช้ได้จริง น่าทึ่งที่สุด สนุกสนาน และเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ

1 – การวัดระดับภาษา โมดูโล่เริ่มต้นด้วยการวัดระดับภาษาของผู้เรียน(ทดสอบฟรี!)

2 – วัตถุประสงค์ของผู้เรียน โมดูโล่ช่วยให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาที่ชัดเจนและสามารถเกิดขึ้นได้จริง หลังจากที่ได้พูดคุยถึงความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน

3 – การเรียนภาษา ถึงเวลาแล้วที่จะมาเรียนภาษากับคุณครููที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพที่โมดูโล่!

4 – การนำไปใช้ และอะไรคือขั้นตอนที่สี่่ของการเรียนภาษา เราสามารถช่วยให้คุณใช้ภาษาใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ของเรา

Assessment วัดระดับ
Objective เป้าหมาย
Learning การเรียนรู้
  • Home 1
  • Home 2
  • Home 3
ผลลัพธ์

เรียน 5 ภาษา ในที่เดียว

โมดูโล่เปิดสอนภาษาดังนี้:

ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาไทย | ภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ เราไม่ได้สอนเพียงแค่ภาษา แต่เรามุ่งสอนนักเรียนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้ เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการเรียน และจำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณ ซึ่งน้อยนักที่จะหาโรงเรียนอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของคุณได้อย่างตรงจุดและมีคุณภาพเหมือนโรงเรียนของเรา

ทดลองเรียนภาษาวันนี้ ฟรี!

หลักสูตรของโมดูโล่

เหมาะสำหรับทุกวัย

เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 6 ปีเป็นต้นไป โดยไม่จำกัดอายุสำหรับผู้ใหญ่

เปิดสอนทุกระดับ

เราสอนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น การอ่านออกเสียงไปจนถึง การอธิบายหลักไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อน

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพ

คุณครูของเราทุกคน เป็นครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในการสอน เป็นการสอนสดทุกคาบเรียน!

ออกแบบคอร์สเรียนเองได้

ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตนเองได้ตามความต้องการ ภายใต้คำแนะนำจากคุณครูของเรา

บรรยากาศเป็นกันเอง

เมื่อคุณเรียนที่โมดูโล่ คุณจะได้รู้จักหลากหลายวัฒนธรรมจากครอบครัวของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเรียนให้เหมาะกับตารางเรียนหรือตารางงานคุณ จะเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน!

ราคาคุ้มค่า

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนอย่างคุ้มค่าในราคาที่เป็นกันเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจ!

ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของเรา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน

และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนของเราส่วนใหญ่จะมีบริการฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเสริมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด หรือทบทวนหลักไวยากรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เรามีเตรียมไว้ให้เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาด้วยตัวเอง ในเวลาว่างหลังจากบทเรียนได้
คุณสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆของเราในการหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งในรูปแบบเสียงและสื่อวีดีโอ
ผู้เรียนของโมดูโล่จะมีโอกาสได้พบกันภายใต้การดูแลของครู แต่งตัวแฟนซีในวันฮาโลวีน, รับประทานอาหารเย็นในวันคริสมาสต์, มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ มีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ แล้วคุณชอบแบบไหน?

ทำไมถึงต้องเรียนภาษาจีน ?

ปัจจุบันนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากที่สุดในโลก และเป็นตลาดที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในศตวรรษที่ 21


ครอบคลุมทั่วโลก

ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้กันมากเกือบหนึ่งในสี่ของประชากรโลก ผู้คนมากกว่า1.3 พันล้านคนพูดภาษาจีน ไม่เพียงแต่ในประเทศจีน ยังรวมถึงไต้หวัน สิงคโปร์ และทั่วโลก


ภาษาจีนกับการทำงาน

ความต้องการผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ในภาคธุรกิจกำลังพุ่งสูงขึ้น หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้แม้เพียงเล็กน้อยก็เพิ่มโอกาสอย่างมากในธุรกิจระหว่างประเทศ


ทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของจีน

ภาษาจีนมีประโยชน์มาก! การลงเรียนภาษาเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอีกภาษาหนึ่ง และยังได้ประสบการณ์ที่ดีในการพูดคุยกับคนอื่นและยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้ว มันจะยิ่งมีประโยชน์กับคุณมากเลย การเรียนภาษาจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวัฒนธรรม วรรณคดี และประวัติศาสตร์ของจีนได้มากยิ่งขึ้น

ภาษาจีนที่โมดูโล่

Chinese temple

ภาษาจีนแมนดาริน (จีนกลาง) เป็นภาษาที่มีความนิยมมากที่สุดในภาษาจีนทั้งหมด และตัวภาษาแมนดารินเองก็ยังมีคนใช้มากที่สุดจากภาษาจีนอื่นๆอีกด้วย เนื่องจากในตัวภาษาถิ่นต่างๆของจีนมีการใช้โครงสร้างตัวเขียนแบบเดียว ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 40,000 เครื่องหมาย ซึ่งคุณจะต้องเรียนอย่างน้อย 3,000 เครื่องหมายเพื่อที่จะอ่านออกเขียนได้ ภาษาจีนนั้นมีความยากในตัว แต่นั้นก็เป็นที่น่าดึงดูดใจให้อยากเรียนเป็นอย่างมาก


Shanghai skyline at night

ที่โมดูโล่ เรามีครูภาษาจีนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมากไปด้วยประสบการณ์ในการสอนคนไทยให้พูดภาษาจีนได้เก่งขึ้นได้เร็ว โดยเหล่าซือจะมีเทคนิคการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาจีนแบบปรับเปลี่ยนตามความต้องการหรือ แบบกลุ่มได้ตามความพอใจของท่าน