เราอยากที่จะทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น โมดูโล่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิการ์มา และ หน่อยงานอื่นๆ อีกมากมาย ไปดูกัน!

The Kharma Family

เกี่ยวกับ มูลนิธิ KF

Kharma Family logo

มูลนิธิ Kharma Family ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตที่ดีขึ้น อาสาสมัครของKharma Family ไม่เพียงแค่บริจาคสิ่งของและให้ความช่วยเหลือทางการเงินเท่านั้น แต่พวกเขายังให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลานานและยังกระตุ้นให้หนุ่มสาวมองเห็นความสำคัญของการศึกษาและการฝึกอบรมต่างๆ

มูลนิธิ Kharma Familyอาศัยความเอื้ออาทรของผู้บริจาคและอาสาสมัครในการดำเนินการ หากคุณอยากที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเขา คุณสามารถทำได้โดยเข้าร่วมทีมอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือ:

บริจาก

ผู้ก่อตั้ง

Nion Thai teacher

นิอร สรรพวิชุได้ก่อตั้ง มูลนิธิ Kharma Familyด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร เธอได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เด็กๆต้องพบเจอในภาคใต้ของประเทศไทย เธออยากที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือท้องถิ่นเหล่านั้น และได้เชิญชวนผู้คนให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการให้ช่วยเหลือพัฒนาเพอื่ความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านั้น การที่เธอเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในประเทศไทยทำให้เธอรู้จักผู้คนที่อยากจะตอบแทนและมีกำลังที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทย

อาสาสมัคร

ภาษาอังกฤษที่โมดูโล่

พวกเราเสนอคาบเรียนฟรีให้กลุ่มนักเรียนที่เหมาะสมจากโรงเรียนรัฐบาลไทย โดยให้ครูจากโรงเรียนท้องถิ่นเลือกนักเรียน 4 ถึง 8 คนที่มีความเหมาะสม มาเรียนกับเราเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของพวกเขา

มาลองดูบางส่วนของนักเราจากโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมและแม่พระฟาติมา มากกว่าแค่การศึกษาที่มีคุณภาพดี คือการศึกษาที่มีคุณภาพดีและฟรี!

The Mercy Centre

Mercy Center logo

นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับMercy Centre พวกเราได้จัดการฝึกอบรมสนับสนุนทางด้านโลจิสติกส์และยังให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้พวกเขาได้บรรลุเป้าหมายในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กกำพร้า

Mercy Centre เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กยากไร้ เด็กกำพร้า แม่และเด็กๆที่ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ ให้การอนุบาลเด็กๆ 400 คน ศุนย์เมอร์ซี่คือชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบ มีสวนและสนามเด็กเล่นในชุมชนแออัด สร้างขึ้นในบริเวณที่แต่เดิมเป็นวัดแถวท่าเรือ ซึ่งMercy Centreได้ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปีแล้ว

อาสาสมัคร