กิจกรรมเพื่อสังคม

สร้างความแตกต่าง

เราเชื่อว่าจะสร้างโลกที่ดีขึ้นได้

พวกเราขอให้โลกนี้ มีความสงบสุข มีความรัก มีการศึกษา มีความยุติธรรม มีความหวัง

โมดูโล่เชื่อว่าบริษัทต่างๆสามารถและควรเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆและยังเป็นความรับผิดชอบของคนทุกๆคน เรายินดีที่จะช่วยเหลือและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมผู้อื่นให้มีส่วนช่วยเหลือและรับผิดชอบในสิ่งที่เราสามารถทำได้

ทุกๆคนที่โมดูโล่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยให้ได้รับการศึกษาและงานอาสาอื่นๆ

นอกเหนือจากการเป็นอาสาสมัครแลัว เรายังมีการจัดการฝึกอบรมและให้ทักษะความรู้แก่พนักงานในบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่ง เราร่วมกันบริจาคหนังสือทั้งใหม่และเก่าให้กับสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และเรายังช่วยเหลือผู้ทุรกันดารในทีี่ต่างๆทั่วประทเศด้วยการซื้อสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปแจกจ่ายให้กับพวกเขาอีกด้วย

เราอยากให้คุณลองดูกิจกรรมตา่งๆด้านล่างและผู้ร่วมช่วยเหลือสังคมของเราทั้งในอดีตและปัจจุบัน คุณก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน โดยการเข้าร่วมกับเหล่าผู้ที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงสร้างโลกที่ดีขึ้นได้

portrait of a young girl from a tribal vilage of Thailand

กิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านอัมพวา

โมดูโล่มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านอัมพวา ทั้งคุณครูและทีมงานทุกคนมีความสุขที่ได้แบ่งปัน ดูแลและให้สิ่งดีๆ เรานำอาหาร นักดนตรี เกมส์ ของเล่น สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมมากมายไปให้เด็กๆทุกคนได้แบ่งปันและมีความสุขกัน!

planting trees

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทำให้โลกของเราเป็นสีเขียวและน่าอยู่ กับ The PATT Thailand Foundation

เราเชื่อว่าสถาบันของเราสามารถเป็นส่วนสำคัญในการช่วยโลกให้ยืนหยัดคู่กับเราไปได้ .
ดังนั้นเราจึงจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรของเรามีส่วนร่วมในการช่วยเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ต่อไป.

304

จำนวนต้นไม้ที่เราช่วยปลููกในขณะนี้

Kharma Family logo

การ์ม่าแฟมิลี่

มารู้จักมูลนิธิกลุ่มอาสาการ์ม่าแฟมิลี่กัน

ครอบครัวกลุ่มอาสาการ์ม่าแฟมิลี่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ยากจนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อให้เด็กๆมีพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้น เหล่าอาสาสมัครไม่เพียงแค่บริจาคสิ่งของเครื่องใช้หรือเงินทอง แต่ยังสร้างโครงการที่มีผลในระยะยาวโดยกระตุ้นเด็กๆและครอบครัวของพวกเขาให้เห็นถึงความสำคัญและข้อดีของการศึกษาและการฝึกอบรม

กลุ่มอาสาการ์ม่าแฟมิลี่ขึ้นอยู่กับความกรุณาของผู้บริจาคและอาสาสมัครของพวกเขาในการรับผิดชอบโครงการ หากว่าคุณสนใจจะช่วยเหลือ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับผู้อาสาโดยการบริจาคสิ่งต่างๆ

บริจาค
Nion operates the Kharma Family and works closely with Modulo

เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง

คุณ Nion Sunpawishu เป็นผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิกลุ่มอาสาการ์ม่าแฟมิลี่ โดยมุ่งหวังจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่ยากจนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยคำนึกถึงความอันตรายและปัญหาที่เด็กๆต้องเจอในทางใต้ของประเทศไทย เธอจึงต้องการช่วยเหลือพวกเขา โดยการชักชวนให้อาสาสมัครที่มีแรงกาย แรงใจมาร่วมกันช่วยเหลือเด็กๆ

ด้วยการที่เคยเป็นคุณครูภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ และทำงานในประเทศไทยมาก่อน ทำให้คุณ Nion มีโอกาสได้ติดต่อกับผู้คนมากมายที่ต้องการจะตอบแทนสิ่งดีๆกลับมาให้กับประเทศไทย โดยใช้ความรู้ความสามารถของพวกเขานั้นเอง

งานอาสาสมัคร

อื่นๆ

งานอาสาอื่นๆ

พวกเรายังได้ร่วมทำงานกับองค์กรอื่นๆในประเทศไทยอีกด้วย

HDF Mercy Center

เรายังได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ โดยเราได้จัดอบรม สนับสนุนโลจิสติกส์ และให้คำปรึกษากับพวกเขาในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กกำพร้า

มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ คือที่พักพิงให้กับเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า และยังเป็นบ้านให้กับแม่และเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ เด็กอนุบาลมากกว่า 400 คน เป็นที่ประชุมของคนในชุมชน และยังเป็นสวรรค์น้อยๆและสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆอีกด้วย โดยมูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นมาจากวัดเก่าใกล้ท่าเรือ และได้ดำเนินงานมาถึง 40 ปีแล้ว

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโมดูโล่

เรายังมอบคาบเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับคัดเลือกมา โดยเป็นการเลือกจากคุณครูในโรงเรียนท้องถิ่น โดยนักเรียนกลุ่มล่ะ 4-8 คนจะได้รับโอกาสมาเรียนภาษาอังกฤษฟรี เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของพวกเขา

เราได้คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในท้องถิ่น เช่น โรงเรียนแม่พระฟาติมา และโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพการศึกษา และเรียนฟรี!

Enfants des minorités

หลังจาก 60 ปีของความขัดแย้งทางการทหาร มีเด็กๆมากมายที่มาจากชนกลุ่มน้อยของพม่าที่ได้หนีมาลี้ภัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการหยุดยั้งเหยื่อที่เกิดจากความรุนแรงในสังคม จำเป็นที่จะต้องมีมูลนิธิหรือองค์กรมาดูแลและให้การศึกษากับเด็กๆเหล่านี้

Enfants des minorités ในจังหวัดเชียงรายจึงเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลือ เราได้จัดส่งหนังสือให้กับเด็กๆและวัยรุ่น