ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

สอนทุกทักษะที่ใช้ในการทำงาน พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้คุณอย่างก้าวกระโดด กับคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์

Corporate English courses      English conversation courses

คอร์สเรียน Business English ที่ดีที่สุด เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่โมดูโล่

โมดูโล่

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

คอร์สเรียนของเราเหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้าน การบัญชี การขาย ธุรกิจประกัน งานบริการ การตลาด ธนาคาร และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของเราเหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานและความเข้าใจภาษาอังกฤษทั่วไปในระดับพื้นฐาน และต้องการจะมุ่งเน้นการใช้ภาษาให้ตรงกับสายงานของผู้เรียน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นที่หัวข้อ และคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจเป็นหลัก เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารในสายงานของผู้เรียน และบริบทในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

เหมือนกับทุกหลักสูตรของโมดูโล่ การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องเสียเวลาไปกับการเรียนเรื่องที่ไม่ตรงกับสายงานของคุณ

ติดต่อเรา
a picture of a man in a suit holding a pen

อังกฤษ

คอร์สธุรกิจของเรา

รายละเอียดคอร์สเรียนอังกฤษธุรกิจที่โมดูโล่

คอร์สทั้งหมดของโมดูโล่ได้รับการปรับให้แต่ละหลักสูตรเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เเพื่อให้ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงการปรึกษาคุณครูผู้ชำนาญด้านการสอนฟรี
ถึงแม้ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อย นั่นไม่ใช่ปัญหา เราจะสอนคุณให้เรียนรู้ภาษาด้วยวิธีการสอนรูปแบบใหม่! ถึงแม้ผู้เรียนจะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้ว เราจะพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

การสื่อสารธุรกิจ

 • คอร์สเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในองค์กร

  โดยให้ความสำคัญด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร และทักษะเชิงธุรกิจเป็นหลัก


 • การเรียนรู้ภาษา
  ทักษะการพูด, หลักไวยกรณ์, คำศัพท์

 • ทักษะภาษาด้านธุรกิจ
  อีเมล, การนำเสนองาน, การประชุม และอื่นๆ

งานสายอาชีพ

 • คอร์สสำหรับนักเรียนที่ต้องนำภาษาอังกฤษไปใช้ในงานเฉพาะทาง, งานด้านอุตสาหกรรม, หรือตำแหน่งต่างๆ

  เรามีคอร์สสำหรับแพทย์, นักกฎหมาย, วิศวกร, พนักงานสายการบิน และอื่นๆอีกมากมาย


 • การเรียนภาษาสำหรับสายอาชีพ
  ทักษะการพูด, หลักไวยกรณ์, คำศัพท์

 • ทักษะภาษาด้านธุรกิจเฉพาะทาง
  อีเมล, การนำเสนองาน, การประชุม และอื่นๆ

ทักษะด้านธุรกิจ

 • คอร์สระยะสั้น และ เวิร์คช็อป ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาที่สำคัญในองค์กร

  พัฒนาการเขียนอีเมล, การนำเสนองาน, การเขียนรายงาน, การเข้าร่วมประชุม และอื่นๆอีกมากมาย


 • การเรียนรู้ภาษา
  คำศัพท์เฉพาะทาง, การเขียน, การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

 • ทักษะภาษาด้านธุรกิจ
  อีเมล, การนำเสนองาน, การประชุม และอื่นๆ

คอร์สของเรา

คอร์สที่ดีที่สุดในการพัฒนาผู้เรียน

ที่โมดูโล่เราใช้สื่อการสอนที่ดีที่สุดสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อให้นักเรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด และการที่เราใช้สื่อการสอนที่ดีร่วมกับคุณครูที่มีประสบการณ์จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการเรียนได้อย่างครบถ้วน

ไปให้ถึงศักยภาพของคุณ

Market Leader

หนังสือชุดนี้เหมาะกับผู้เรียนที่มีทักษะทางภาษาระดับกลางขึ้นไป และเหมาะกับผู้เรียนที่มีตำแหน่งงานระดับกลางไปจนถึงระดับผู้บริหาร หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนเชิงธุรกิจโดยตรง ซึ่งมีเนื้อหาที่ครบครัน หัวข้อแต่ละหัวข้อถูกเลือกมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนส่วนใหญ่ ครบทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่าน การพูดฟัง และการเขียน

 • ทุกบทเรียนมีเนื้อหากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนหลักไวยากรณ์
 • เน้นหลักธุรกิจที่สำคัญๆ ในส่วนท้ายของบทจะมีสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมา
 • มีบทเรียนที่จะช่วยทบทวน รวมไปถึงสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทในการทำงาน
Market Leader Red Intermediate

Intermediate

เนื้อหาหลักสูตร

โดดเด่นในชั้นเชิงธุรกิจ

Business Plus

ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะยังไม่คุ้นชินกับภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ แต่คุณก็สามารถเริ่มต้นเรียนคอร์สนี้ได้อย่างมั่นใจ นอกจากผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทุกทักษะในหลักสูตรBusiness Plus ได้แล้วนั้น ยังรวมไปถึงคำศัพท์และหลักไวยกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจอีกด้วย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีทีสุดในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ
หลักสูตร Business Plus มีการประยุกต์ใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การต่อรอง การนำเสนอผลงาน และอื่นๆ มาเป็นหัวข้อในการสนทนาเชิงธุรกิจ ดังนั้นเนื้อหาบทเรียนในทุกๆคาบเรียนจะเกี่ยวข้องและสามารถปรับใช้ในการทำงานของคุณได้เสมอ หากคุณมีพื้นฐานทักษะภาษาเชิงธุรกิจไม่มากนัก แต่ต้องการพัฒนาแบบก้าวกระโดดให้ทันกับโลกธุรกิจปัจจุบัน หลักสูตรBusiness Plus เหมาะกับคุณที่สุดแล้ว

 • เรียนคำศัพท์ที่สำคัญในที่ทำงาน
 • เรียนรู้โดยครอบคลุมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และหลักไวยกรณ์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด รวมไปถึงการเชื่อมโยงและบริบทของภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • ทบทวนบทเรียนเป็นประจำ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการจดจำที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
Business Plus 2 - PreIntermediate

Pre-Intermediate

เนื้อหาหลักสูตร

มุ่งสู่สายอาชีพตามฝัน

Oxford Careers

พัฒนาทักษะเฉพาะทางตามสายงานของผู้เรียน หากผู้เรียนเป็นคุณหมอ เราจะช่วยให้คุณสามารถอธิบายถึงความแตกต่างของการเจ็บป่วย หากผู้เรียนหลงใหลในการท่องเที่ยว เราจะช่วยให้คุณสามารถอธิบายถึงสถานที่ที่เป็น "แลนด์มาร์ค" และความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีได้เสมือนกับเจ้าของภาษา ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจใดบนโลกใบนี้ ที่จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษตามสายงานของคุณได้ดีเท่านี้อีกแล้ว
ที่โมดูโล่เรามีความเข้าใจว่าการทำงานตามอาชีพในฝันให้ได้ เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่เราก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จได้ คอร์สเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน คอร์สนี้สามารถเรียนร่วมกับคอร์สธุรกิจอื่นๆได้ โดยการเรียนแบบเป็นขั้นตอนเริ่มด้วยคำถามที่พบเจอบ่อยๆในการสัมภาษณ์ คุณจะได้ไม่รู้สึกประหม่าหรือรู้สึกว่าตัวเองเตรียมตัวไม่ดีพอหากต้องเข้าสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถคาดเดาได้ และคุณทราบว่าคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ทำให้องค์กรประทับใจ

 • ทักษะทั้ง 4 ด้าน
 • สถานการณ์จริง
 • คอร์สที่เหมาะกับหลากหลายอาชีพ
Oxford Careers Medicine student book

Medicine

เนื้อหาหลักสูตร

เติบโตในหน้าที่การงาน

Oxford Business English

ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ดังนั้นความต้องการของผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีความพิเศษเฉพาะซึ่งเราเข้าใจดี ดังนั้นเราจึงมีหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับองค์กรและธุรกิจต่างๆ
เรามีหลักสูตรอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ

 • ธุรกิจอุตสาหกรรมการยนต์
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมยา
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยม
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร
 • ... และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย
Oxford Express Pharmaceutical Industry

Pharmaceuticals

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นเลิศทางทักษะในการทำธุรกิจ

Oxford Express

สิ่งหนึ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับมุมมองการทำธุรกิจ คือทักษะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม
ให้โมดูโล่ช่วยคุณ เพื่อพัฒนาทักษะ

 • การตอบอีเมล์
 • การนำเสนอผลงาน
 • การประชุม
 • การเขียนรายงานต่างๆ
 • การเจรจาต่อรอง
 • ... แลทักษะอื่นๆ อีกมากมาย
Modulo Business Booster course

Presentations

เนื้อหาหลักสูตร

คอร์สอบรมในองค์กร

ติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกอบรมภาษาสำหรับองค์กร เราทุ่มเทในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงการมอบการบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากคอร์สอบรมของเรา โดยสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณขององค์กรของคุณ ดังนั้นหลักสูตรในการฝึกอบรมภาษาของเราจึงมีความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์สำหรับแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง นอกจากนี้เรามีทีมคุณครูเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและแนะนำหลักสูตรสำหรับองค์กรรวมทั้งการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อส่งมอบคอร์สฝึกอบรมภาษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กรของคุณ


เรียนรู้เพิ่มเติม
Modulo English business teacher

คุณครูที่มีคุณภาพ

เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุด

คุณครูโมดูโล่ทุกคนผ่านการคัดเลือก ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสอนแบบเฉพาะเพิ่มเติมกับโมดูโล่อีกด้วย นอกจากนี้ตลอดการทำงานที่โมดูโล่ ครูจะได้รับการอบรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่มีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่โมดูโล่ดีอย่างไร:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • คุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนเฉพาะของโมดูโล่อย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

คุณครูของเราจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ ทั้งสนุก และไม่ยากอีกต่อไป

Manhattan

พร้อมเสมอในโลกธุรกิจ

เตรียมตัวให้พร้อมกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ที่โมดูโล่มองเห็นโอกาสใน อนาคตอยู่เสมอ เราเชื่อว่าในยุคโลกาภิวัตน์จะมี โอกาส ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราจึงเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรของคุณ ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ยังทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตท่ามกลางโลกธุรกิจที่ น่าตื่นเต้น ได้อีกด้วย

วิธีการสอนของโมดูโล่ได้รับการทดสอบมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมและมี ประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแข่งขันสูงอยู่ตลอดเวลาใน ตลาดโลก ดังนั้นความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจึงเกิดจาก การสื่อสาร

โมดูโล่ไม่เพียงแค่สอนภาษาอังกฤษ แต่เรายังพยายามผลักดันให้องค์กรของคุณมีความพร้อมสำหรับทุกโอกาสในการทำธุรกิจ

ลงทุนกับตัวคุณเอง ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 

เปิดประตูสู่โอกาสในการร่วมงานกับบริษัทระดับโลก

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ณ ตอนนี้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงแค่ทักษะพิเศษเพิ่มเติม แต่หลายบริษัทต้องการผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูงเข้าทำงาน ซึ่งโดยเฉลี่ยตำแหน่งเหล่านี้จะมีฐานเงินเดือนสูงมากกว่า และยังได้ทำงานในองค์กรนานาชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ใครหลายคนอยากจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้น

ประโยชน์ของการเรียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจกับโมดูโล่มีอะไรบ้าง? เรามาดูกันเลย :

 • เพิ่มโอกาสในการเพิ่มฐานเงินเดือน กับตำแหน่งงานในบริษัทระดับโลก 
 • สัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะกับโมดูโล่
 • รู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจมากขึ้นในที่ทำงาน และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 • ให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเห็นว่า คุณนั้นพยายามที่จะพัฒนาทักษะภาษาของคุณอยู่ตลอดเวลา เพิ่มโอกาสในการพิจารณาเลื่อนขั้นปรับตำแหน่ง
ลงทุนกับตัวคุณเอง! ได้ร่วมงานกับบริษัทในฝัน กับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจกับโมดูโล่วันนี้

Modulo business student working

วิธีการ

เรียนภาษาได้ไม่ยาก

แค่ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา

เริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณที่สถาบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - วัตถุประสงค์

คุณครูจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ ทักษะที่ต้องพัฒนาและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเราได้คัดเลือกครูที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง และจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของคุณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

เราจะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาให้มากขึ้น

6 ภาษา 1 โรงเรียน

ติดต่อเราวันนี้ นัดทดลองเรียนหรือวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ ที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเสมอ ไม่มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษไหนที่สอนภาษาในแบบของโมดูโล่ เรามุ่งเน้นความสำคัญของคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ทั้งหมดนี้ทำให้โมดูโล่เป็นผู้นำด้านสอนภาษาที่มีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทย


จุดเด่น

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่โมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไปโดยไม่มีจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น โดยเริ่มจากการออกเสียงจนถึงระดับสูงที่มีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน

คุณครูคุณภาพสูง

คุณครูของเราเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ มีพร้อมทั้งความชำนาญและประสบการณ์

คอร์สเรียนที่มีความพิเศษ

ผู้เรียนสามารถออกแบบและเลือกคอร์สเรียนของตัวเองได้โดยอิงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียนเอง
Modulo business student

บรรยากาศเป็นสากล

เมื่อเรียนที่โมดูโล่ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนานาชาติของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกตารางเรียนให้สอดคล้องกับเวลางานหรือเวลาเรียนของคุณ ตลอด 7 วันทั้งสัปดาห์!

มีคุณภาพ

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

ได้ผลจริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษาพร้อมกับได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆไปในเวลาเดียวกัน
Screenshot of Modulo's Live Video Learning platform

ออนไลน์

Modulo Live

สอนสด เรียนได้ทุกที่และทุกเวลา

เมื่อคุณต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนที่สถาบันสอนภาษาของเรา คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะที่โมดูโล่เราไม่เพียงสอนคลาสเรียนที่ดีที่สุดในห้องเรียนเท่านั้น แต่เรายังมอบประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุดผ่านการสอนแบบออนไลน์อีกด้วย

เรียนได้เร็วตามความสามารถของคุณและฝึกฝนภาษากับคุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูโล่ไลฟ์
"อาจารย์เป็นกันเอง และน่ารักมากๆ ทำให้ กล้าที่จะถาม รู้สึกสบายใจที่ได้มาเรียนครับ "
Win
Business English
"Very impressive. I feel more confident to speak with foreign patients. "
Dr. Aoi
English for Doctors
"ขอบเขตการเรียนรู้กลายเป็นอินฟินิตี้ ไปเลยค่ะ เมื่อได้มาเรียนที่นี่"
Bew
Business English

องค์กรที่เข้าร่วมกับเรา

Modulo Corporate delivers the best custom courses and lessons for businesses in Bangkok

Business English

Benefits of Studying Business English at Modulo

Improving your professional English at Modulo can open the door to the world.

English in the Business World

EEnglish is the modern lingua franca; the language used between two people who have different native languages. This is nowhere more true than in the business world. Everything from financial terminology to marketing jargon is done in English, even when not in an English-speaking country. Having a strong grasp of professional and formal English will give you access to opportunities you otherwise would never have.

Contact us about your learning objectives

International Companies

Whether it's an American mega-corporation or a Singaporean startup, international companies use English. If you want to work for a multinational company, having a solid understanding of English is a must have. At Modulo, we can teach you business communication so you will be able to express yourself confidently in the workplace with foreign colleagues.

Working Abroad

Obtaining a job in an English speaking country, can be an exciting but also scary experience. Being totally immersed in English will be challenging, but you can prepare yourself in advance. All Modulo business English lessons focus on immersion, and using English 100% of the time. Build confidence with our professional, experienced and qualified teachers.

Business English Skills

Even when working with a local company, there is an expectation that a portion of the job will be done in English, notably emails and presentations. Modulo is happy to offer our students Business Booster courses, focusing specifically on these soft skills, at a level that is appropriate for you. Meet our teachers for a free consulation and course recommendation.

By failing to prepare, you are preparing to fail.
- Benjamin Franklin

ติดตามข่าวสารของเรา

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ