• เรียนภาษา
  มาสนุกกันเถอะ!
  เช็คตารางหลักสูตรเรียนภาษาสำหรับเด็กได้ที่นี่
 • MODULO
  โรงเรียนอันดับ 1 สำหรับนักเรียนทุกวัย

เริ่มต้นเรียนกับ โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ เช็คตารางหลักสูตรเรียนภาษาสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็ก

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็ก

เด็กๆเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เราเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องมีความสนุกสนานและต้องสอนให้ใช้ภาษาด้วยวิธีธรรมชาติ

หลักสูตรของโมดูโล่เป็นหลักสูตรที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ควบคุมหลักสูตรที่มีคุณภาพโดย Hachette: Les Loustics.

โปรแกรมของเรา

ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่โมดูโล่ได้เลือกหลักสูตรที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้เพื่อคุณโดยเฉพาะ

Hachette's Les Loustics

Oxford's Let's Go logo

Les Loustics เป็นหลักสูตรที่สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปใช้ได้ในเชิงปฏิบัติ ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนทั้งภาพและเสียง ซึ่งมีชีวิตชีวาสำหรับเด็กและกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

หนังสือเล่มนี้ง่ายต่อการใช้งาน ในหนึ่งหน้าของแต่ละบทเรียนจะค่อยๆเสริมสร้างการเรียนรู้จากบทเรียนหนึ่งไปสู่บทเรียนถัดไป ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วย 5 บทเรียนย่อย ซึ่งนำเสนอกิจกรรมและหมวดคำศัพท์ที่หลากหลาย

หน้า"Petit Doc"ใช้ในการเข้าถึงและเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือในการเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมและกฎระเบียบอื่นๆ แบบฝึกหัดประกอบด้วยหนึ่งหน้าคู่ของกิจกรรมแต่ละบทที่เสริมสร้างการเรียนรู้ และค่อยๆนำเข้าสู่ทักษะการเขียน ซึ่งมาพร้อมกับแผ่นซีดีในรูปแบบเพลงและบทกวี

คอร์ส The Les Loustics

ประสบความสำเร็จได้จากการเริ่มต้นที่ดี

หนังสือชุด The Loustics มี 2 ระดับ CEFR ประกอบไปด้วย หนังสือ 3 เล่ม และแบบฝึกหัดอีก 3 เล่ม เนื้อหาของหลักสูตรนี้เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน เช่นตัวอักษร การออกเสียงไปจนถึงสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เตรียมตัวในการเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อในอนาคต และจะช่วยให้เด็ก ๆ บรรลเป้าหมายในการเรียนภาษาทั้งที่โรงเรียนและ ต่อยอดไปถึงการใช้ในอนาคต!

หนังสือ

นักเรียนของโมดูโล่จะมีหนังสือที่ใช้เรียนในห้องเรียน และหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อไปทำการบ้านที่บ้าน เป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม

ครู

ครูทุกคนของเรา เป็นครูชาวฝรั่งเศสที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์การสอนมากมาย และที่สำคัญยังสนุกสนานมาก!

สื่อการฟัง

โมดูโล่จะฝึกการฟังของเด็กๆ โดยการเปิด ซีดีเสียง เพื่อเด็กๆ เกิดความสนุกสนาน สามารถฟังเสียงและทำให้คลาสเรียนดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษจากกาเรียในหลักสูตรนี้ โดยเฉพาะ

loustics materials

เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับเด็กทุกคน

ระดับ

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ หนังสือเรียน6 เล่ม เริ่มต้นด้วยคำศัพท์ไม่กี่คำ

6 ระดับ
Les Loustics 3A

บทเรียน

แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 6 บทเรียน แต่ละบทจะมีเนื้อหาและภาษาเฉพาะตัว; 1 ระดับ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 30 คาบเรียน

30 คาบเรียน
24/30 คาบเรียน

การเรียนรู้

ผู้เรียนจะถูกทดสอบความเข้าใจ และทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาจากการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด

100% การเรียนรู้
ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้

ติดต่อเราเพื่อทดสอบวัดระดับทางภาษาฟรี!

CEFR

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ใช้ Common European Framework of Reference (CEFR) ในการทดสอบทักษะทางภาษา

มาตราฐานนี้เป็นสิ่งที่สามารถใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างชาติที่ใช้กันทั่วทวีปยุโรป และยังมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆอีกมากมาย โดยมีเป้าหมายหลักในการเรียน การสอน และการวัดระดับภาษา เพื่อการใช้ภาษายุโรปทุกภาษา ระดับภาษาทั้ง 6 ระดับนี้ กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางตามมาตราฐานทางยุโรปในการวัดระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาของแต่ละบุคคล

 • A0/A1 | Les Loustics 1
 • A1/A2 | Les Loustics 2
 • A2/B1 | Les Loustics 3

เอกสารต่างๆของโมดูโล่

 • ตัวอย่างหลักสูตร

  English Unlimited curriculum PDF Icon

  ทุกระดับมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยยึดหลักการเรียนอย่างสนุกสนานผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจและกิจกรรมต่างๆ

 • รายงานผลการเรียน

  Progress report PDF Icon

  เราจะติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทดสอบ และรายงานผลเพื่อนำไปพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อไป

 • ประกาศนียบัตร

  Modulo certificate PDF Icon

  ภายหลังจบหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสที่โมดูโล่ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผล และนักเรียนจะพบว่าเราช่วยให้ทุกคนพัฒนาภาษาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพร้อมสำหรับทุกโอกาสในชีวิต

โมดูโล่ คือ โรงเรียนสอนภาษาที่ได้ ผลดีที่สุด นำไปใช้ได้จริง น่าทึ่งที่สุด สนุกสนาน และเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ

1 – การวัดระดับภาษา โมดูโล่เริ่มต้นด้วยการวัดระดับภาษาของผู้เรียน(ทดสอบฟรี!)

2 – วัตถุประสงค์ของผู้เรียน โมดูโล่ช่วยให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์การเรียนภาษาที่ชัดเจนและสามารถเกิดขึ้นได้จริง หลังจากที่ได้พูดคุยถึงความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน

3 – การเรียนภาษา ถึงเวลาแล้วที่จะมาเรียนภาษากับคุณครููที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพที่โมดูโล่!

4 – การนำไปใช้ และอะไรคือขั้นตอนที่ 4 ของการเรียนภาษา เราสามารถช่วยให้คุณใช้ภาษาใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ของเรา


Assessment วัดระดับ
Objective เป้าหมาย
Learning การเรียนรู้
 • Home 1
 • Home 2
 • Home 3
ผลลัพธ์

หลักสูตรของโมดูโล่

เหมาะสำหรับทุกวัย

เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 6 ปีเป็นต้นไป

เปิดสอนทุกระดับ

เราสอนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น การอ่านออกเสียงไปจนถึง การอธิบายหลักไวยกรณ์ที่มีความซับซ้อน

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพ

คุณครูของเราทุกคน เป็นครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในการสอน เป็นการสอนสดทุกคาบเรียน!

ออกแบบคอร์สเรียนเองได้

ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตนเองได้ตามความต้องการ ภายใต้คำแนะนำจากคุณครูของเรา

บรรยากาศเป็นกันเอง

เมื่อคุณเรียนที่โมดูโล่ คุณจะได้รู้จักหลากหลายวัฒนธรรมจากครอบครัวของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเรียนให้เหมาะกับตารางเรียนหรือตารางงานคุณ จะเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน!

ราคาคุ้มค่า

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนอย่างคุ้มค่าในราคาที่เป็นกันเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจ!

ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของเรา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน

และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนของเราส่วนใหญ่จะมีบริการผึกทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเสริมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด หรือทบทวนหลักไวยกรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เรามีเตรียมไว้ให้เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาด้วยตัวเอง ในเวลาว่างหลังจากบทเรียนได้
คุณสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆของเราในการหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งในรูปแบบเสียงและสื่อวีดีโอ
ผู้เรียนของโมดูโล่จะมีโอกาสได้พบกันภายใต้การดูแลของครู แต่งตัวแฟนซีในวันฮาโลวีน รับประทานอาหารเย็นในวันคริสมาสต์ มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ มีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ แล้วคุณชอบแบบไหน?

ทำไมต้องเรียนภาษาฝรั่งเศส?

ในขณะที่ภาษาต่างๆเป็นสิ่งที่จะเป็นในการหางานทำในหลายๆพื้นที่นั้น ภาษาฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในโลก รองลงมาจากภาษาอังกฤษเลยทีเดียว


ประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีความนิยมเป็นอันดับสองรองลงมาจากภาษาอังกฤษ
องค์การระหว่างประเทศของประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส มีสมาชิกทั้งหมด 56 ประเทศ ซึ่งทั้งนี้มี 28 ประเทศ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ และยังเป็นภาษาเดียวที่ใช้กันอย่างแพร่งหลายไปถึง 5 ทวีป ดังนั้นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษจึงเป็นเพียงสองภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน


ภาษาฝรั่งเศสและความต้องการของตลาดแรงงาน

คนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษย่อมได้เปรียบในการหางานจากตลาดการจ้างงานทั่วโลก
ความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสเปรียบเสมือนประตูที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการทำงานกับบริษัทฝรั่งเศส รวมไปถึงประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (เช่น แคนนาดา สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาใต้สะอารา) ถ้าหากคุณกำลังมองหาภาษาต่างประเทศเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการเรียนและการทำงาน ภาษาฝรั่งเศสเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับคุณได้มากทีเดียว


ภาษาต่างประเทศ

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ ได้แก่ วงการอาหาร วงการแฟชั่น
วงการภาพยนตร์ งานด้านศิลปกรรม การเต้นรำ สถาปัตยกรรม เป็นต้น ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสจะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานต่างๆทั่วโลก อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะงานด้านวรรณศิลป์ งานเพลง รวมถึงวงการภาพยนตร์ เพียงแค่เริ่มต้นเรียนภาษาฝรั่งเศสที่โมดูโล่ คุณจะไปเที่ยวปารีสและส่วนต่างๆของประเทศฝรั่งเศสได้อย่างสนุกขึ้นมาก (ตั้งแต่อากาศอบอุ่นของCote d’Azur ไปจนถึงหิมะปกคลุมเทือกเขาAlps ผ่านทางชายฝั่งของBrittany ) ภาษาฝรั่งเศสยังช่วยให้คุณเดินทางอย่างสะดวกสบายขึ้นในประเทศอีกหลายประเทศทั่วโลก เช่่น แอฟริกา สวิสเซอร์แลนด์ แคนนาดา โมนาโก เซเซลส์

ยุโรป

Flag of Europe

ภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาราชการขององค์กรสำคัญๆ ทั่วโลก ได้แก่ United Nations, the European Union, UNESCO, NATO, คณะกรรมการโอลิมปิคสากล, กาชาดสากล และศาลระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาที่ใช้ใน 3 เมืองหลักที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ EU ซึ่งก็คือ สเทราซ์บูร์ก, บรัสเซลส์ และลักเซมเบิร์ก


Planet Earth

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาพูดที่คนทั่วโลกรู้กันดีว่า เป็นภาษาที่โรแมนติก เป็นภาษาราชการของประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม โมนาโก บางภาคของแคนาดา ไฮติ บางส่วนของรัฐหลุยเซียนาตอนเหนือของรัฐเมน, รัฐนิวแฮมเชียร์ และ รัฐเวอร์มอนต์ ในเขตนิวอิงค์แลนด์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และในหลากหลายชุมชน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศในโลกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง ซึ่งกได้แก่ ประเทศในแถบแอฟริกา โดยเฉพาะที่ กาบอง, มอริเชียส, แอลจีเรีย, เซเนกัล และ ไอเวอรี่ โคสต์ โดยการประมาณอย่างคร่าวๆ พบว่ามีคนที่พูดภาษาฝรั่งเป็นภาษาแม่ถึง 110 ล้านคน และมีคนทีใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สองอีกถึง 190 ล้านคน และโดยการประเมินล่วงหน้า ภาษาฝรั่งเศสจะมีคนพูดกันอย่างกว้างขวางถึง 500 ล้านคน ในปี 2025 และจะมีคนใช้ภาษาฝรั่งเศสถึง 650 ล้านคน หรือประมาณ 7% ของประชากรทั่วโลกในปี 2050 จากการคาดการณ์ในปี 2013 ผู้คนทั่วโลกที่พูดภาษาฝรั่งเศสจะถึง 1,000 ล้านคนในปี 2060