Modulo group class

คอร์สเรียนแบบกลุ่ม

เป็นการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกสนานพร้อมสาระความรู้
โดยคอร์สเรียนแบบกลุ่มของเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มไม่เกิน 8 คน ซึ่งผู้เรียนมั่นใจได้ว่า จะมีโอกาสที่ได้ฝึกทักษะทางภาษา โดยเฉพาะการพูดได้อย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนไปใช้ได้จริงในชิีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ซึ่งคอร์สเรียนนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ทัำกษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งในห้องเรียนนั้นจะเน้นทางทักษะสื่อสาร ซึ่งทางโมดูโล่มี 2 ทางเลือก ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมแก่ตัวผู้เรียนเองได้
ด้วยหลักสูตรของโมดูโล่ ทุกคอร์สเรียนมีคุณภาพ และรับประกันว่าคุณสามารถติอต่ดสื่อสารที่โดดเด่นในทุกๆ บทเรียนของโมดูโล่ ซึ่งคุณจะไม่ต้องกังวลเลย เกี่ยวกับหัวข้อการเีรียนเลย

Modulo 150 baht promotion

เรียนเป็นกลุ่ม เพียงคาบเรียนละ 150 บาท!

โทรหาเราภายในวันที่ 31 มีนาคม เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดที่เราเคยมี

Contact us here

Great promotion

คอร์สเรียนภาษาของโมดูโล่

Looking for our private or semi-private courses? Please click on the language of your choice.

หนังสือทีดีที่สุด

Modulo's english book

สื่อการเรียนการสอนของโมดูโล่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เริ่มต้น ระดับภาษาอังกฤษทั้ง 6 ระดับ เพียงพอที่จะให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่และใช้ได้จริง

หนังสือที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียน

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษของโมดูโล่ ได้รับการพิสูจน์จากเหล่านักเรียนและคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม และยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เราไม่ได้สอนแค่ภาษาอังกฤษ แต่เราสอนคนให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ทุุกคลาสเรียนของโมดูโล่เหมาะสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ

คุณครูทียอดเยี่ยม

Modulo's English teacher

คุณครูทุกท่านของโมดูโล่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากประสบการณ์และคุณสมบัติที่เป็นมืออาชีพ โดยคุณครูได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของการสอนอย่างมีคุณภาพ มึการให้คำแนะนำและเวิร์คชอปอย่างสม่ำเสมอ

คุณครูทุกคนเป็นกันเอง
และเข้าใจผู้เรียนได้อย่างดีที่สุด

คุณครูของโมดูโล่:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับประกาศนียบัตรการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับการอบรมอย่างมีคุณภาพจากโมดูโล่
 • มีประสบการณ์ในการสอนภาษา
เราได้บอกคุณรึยังบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานรอคุณอยู่?

The Open course

Modulo Open course

คอร์สเรียน Open Coures ของโมดูโล่ เป็นทางเลือกที่ดี และเหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจคอร์สเป็นกลุ่มเล็กๆ ในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ซึ่งจะได้รับจากคอร์สเรียนที่โมดูโล่เท่่าัันั้น

  สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาให้ได้มากที่สุด
 • คอร์สกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 4-8 คนเท่านั้น
 • คอร์สเรียนกำหนดวันและเวลาเรียนชัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • เรียนสัปดาห์ 1 วัน วันละ 2 คาบเรียน
 • ราคาถูก แต่มีคุณภาพ

The Express course

Modulo Express course

คอร์สเรียน Express course ของโมดูโล่ เป็นความลงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคอร์สเรียนนี้ คุณสามารถฝึกทักษะทางภาษา ที่สนุกสนาน และวิธีการต่างๆที่ได้รับจากคุณครูผู้สอน ที่มีความเชี่ยวชาญ

  สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ฝึกฝนทักษะทางการพูดอย่างเดียว ให้นักเรียนได้มีการฝึกพูดให้ได้มากที่สุด
 • คอร์สกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 4-8 คนเท่านั้น
 • คอร์สเรียนกำหนดวันและเวลาเรียนชัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • เรียนสัปดาห์ 1 วัน วันละ 2 คาบเรียน
 • ราคาถูก แต่มีคุณภาพ

ราคาค่าคอร์สเรียนแบบกลุ่ม

ราคาค่าคอร์สเรียนแบบกลุ่ม มีหลากหลายรูปแบบมานำเสนอ

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนเดี่ยว สามารถเรียนคอร์สเรียนทั้ง Open course และ Express courses ได้ฟรี

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนแบบอื่น เช่น กลุ่ม 2คน หรือ3คน จะ ได้รับส่วนลดสำหรับการเรียน!

ประเภทของนักเรียน: คอร์สเรียนเดียว (นักเรียน 1 คนในห้องเีรียน) คอร์สเรียนคู่ (นักเรียน 2 คนในห้องเรียน) คอร์สเรียนทรีโอ (นักเรียน 3 คนในห้องเรียน) คอร์นเรียนแบบกลุ่ม (นักเรียน 4-8คนในห้องเรียน)
ราคาคอร์สเรียนแบบกลุ่ม: เรียนฟรี คาบเรียนละ 100 บาท คาบเรียนละ 150 บาท คาบเรียนละ 200 บาท
Rate of the group class

ราคาค่าเรียนแบบกลุ่มจะมีการเปลียนแปลงตามจำนวนนักเรียนในห้องเรียนภาษา

โมดูโล่ คือ โรงเรียนสอนภาษาที่ได้ ผลดีที่สุด นำไปใช้ได้จริง น่าทึ่งที่สุด สนุกสนาน และเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ

1 – การวัดระดับภาษา โมดูโล่เริ่มต้นด้วยการวัดระดับภาษาของผู้เรียน(ทดสอบฟรี!)

2 – วัตถุประสงค์ของผู้เรียน โมดูโล่ช่วยให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์การเรียนภาษาที่ชัดเจนและสามารถเกิดขึ้นได้จริง หลังจากที่ได้พูดคุยถึงความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน

3 – การเรียนภาษา ถึงเวลาแล้วที่จะมาเรียนภาษากับคุณครููที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพที่โมดูโล่!

4 – การนำไปใช้ และอะไรคือขั้นตอนที่สี่่ของการเรียนภาษา เราสามารถช่วยให้คุณใช้ภาษาใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ของเรา

Assessment วัดระดับ
Objective เป้าหมาย
Learning การเรียนรู้
 • Home 1
 • Home 2
 • Home 3
ผลลัพธ์

เรียน 5 ภาษา ในที่เดียว

โมดูโล่เปิดสอนภาษาดังนี้:

ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาไทย | ภาษาญี่ปุ่น

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำแนวใหม่ นำเสนอการสอนในรูปแบบที่แตกต่างอย่างได้ผล เราไม่ได้สอนแค่ภาษา แต่เราสอนให้ทุกคนใช้ภาษาเป็น ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เน้นการสอนที่มีคุณภาพ มีการปรับรูปแบบให้เฉพาะกับผู้เรียน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและเร็วที่สุด ยังไม่มีโรงเรียนใดทำได้แบบโมดูโล่

ทดลองเรียนภาษาวันนี้ ฟรี!

หลักสูตรของโมดูโล่

เหมาะสำหรับทุกวัย

เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 6 ปีเป็นต้นไป โดยไม่จำกัดอายุสำหรับผู้ใหญ่

เปิดสอนทุกระดับ

เราสอนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น การอ่านออกเสียงไปจนถึง การอธิบายหลักไวยกรณ์ที่มีความซับซ้อน

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพ

คุณครูของเราทุกคน เป็นครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในการสอน เป็นการสอนสดทุกคาบเรียน!

ออกแบบคอร์สเรียนเองได้

ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตนเองได้ตามความต้องการ ภายใต้คำแนะนำจากคุณครูของเรา

บรรยากาศเป็นกันเอง

เมื่อคุณเรียนที่โมดูโล่ คุณจะได้รู้จักหลากหลายวัฒนธรรมจากครอบครัวของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเรยีนให้เหมาะกับตารางเรียนหรือตารางงานคุณ จะเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน!

ราคาคุ้มค่า

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนอย่างคุ้มค่าในราคาที่เป็นกันเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจ!

ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของเรา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน

และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนของเราส่วนใหญ่จะมีบริการผึกทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเสริมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด หรือทบทวนหลักไวยกรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เรามีเตรียมไว้ให้เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาด้วยตัวเอง ในเวลาว่างหลังจากบทเรียนได้
คุณสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆของเราในการหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งในรูปแบบเสียงและสื่อวีดีโอ
ผู้เรียนของโมดูโล่จะมีโอกาสได้พบกันภายใต้การดูแลของครู แต่งตัวแฟนซีในวันฮาโลวีน, รับประทานอาหารเย็นในวันคริสมาสต์, มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ มีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ แล้วคุณชอบแบบไหน?

ไม่ได้มีแค่พวกเราที่ มีความสุข ตื่นเต้น กับการเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่...

เราสอนผู้เรียนนับร้อยซึ่งมีทั้งคนไทยหรือต่างชาติ

วันและเวลา คอร์สเรียน

ซึ่งนักเรียนในห้องเรียนสูงสุดแค่เพียง 8 คนเท่านั้น ซึ่งผู้เรียนทุกคนมั่นใจได้ว่า จะมีโอกาสในการฝึกทักษะภาษา โดยเฉพาะการพูดได้อย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน คอร์สเรียนภาษาแบบ open course นี้จะเปิดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุุด ขอแนะนำให้เรียนจนจบหลักสูตร 60 คาบเรียนเพื่อประสิทธิผลสูงสุด เพราะบทเรียนในแต่ละระดับภาษาได้ครอบคลุมถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างครบถ้วน รวมไปถึงคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้อีกด้วย


OC

Open Course

โมดูโล่ขอแนะนำคอร์สเรียน ให้แก่ผู้เรียนที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ภาษา และพัฒนาระดับภาษาของผู้เรียน โดยการเรียนการสอนจั้นจะแน้นให้ผู้เรียนสนทนากันให้มากที่สุด และเหมาะสมมากสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง ในรูปแบบการเรียนที่สนุกสนาน สภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งคอร์สเรียนนี้ได้จัดวันและเวลาเรียนที่เหมาะสมไว้แล้ว สำหรับทุกระดับภาษา

MX

Modulo eXpress

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้มาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคุณครูผู้สอนที่ดีมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการทราบพื้นฐานภาษาของตัวเองก่อนหน้านี้ ในรูปแบบการเรียนส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มส่วนตัว

Language Level Central Rama 9 Central World
Thai A1 Tuesday 13:00 - 15:00 - -
French A1 Thursday 13:00 - 15:00 - -
French A1 Tuesday 19:00 - 21:00 Wednesday 19:00 - 21:00
Chinese A1 Tuesday 17:00 - 19:00 Thursday 19:00 - 21:00
Chinese A1 Wednesday 17:00 - 19:00 Friday 19:00 - 21:00
English OC A1 - - Sunday 13:00 - 15:00
English OC B1 Sunday 13:00 - 15:00 Tuesday 19:00 - 21:00
English OC B1 - - Thursday 19:00 - 21:00