Modulo

คอร์สซัมเมอร์หลักสูตรนานาชาติ

ความสนุกในช่วงปิดเทอมสำหรับทุกคน

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ เช่น หลักสูตร IB และ American/British

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ได้สร้างบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะทางภาษา เราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซัมเมอร์นี้ ด้วยคุณภาพ ความสร้างสรรค์ และ ความทันสมัย หลักสูตรนี้อิงมาจากวิธีการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการที่สอนโดยทีมคุณครูมากประสบการณ์ของเรา

สนุก - เรียนรู้ - มิตรภาพ - ห้องเรียนจะประกอบด้วยหลากหลายวิชาและกิจกรรมต่างๆมารวมกัน เพื่อช่วยนักเรียนในการพัฒนาหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ รวมถึงยังได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ในแต่ละคาบจะใช้หัวข้อการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป เช่น ครอบครัวของฉัน โลก กีฬาและการออกกำลังกาย แฟชั่นและความบันเทิง เป็นต้น ทุกคาบเราจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมทั้งแบบคู่และกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพูด และ สร้างความสามัคคี โดยมีเกมส์ ดนตรี นิทาน การแสดงละคร คอมพิวเตอร์ ดีวีดี และ ซีดี ซึ่งจะช่วยให้แต่ละคาบมีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมปี 2019 (PDF)

Modulo ISC

ตารางเรียน และ ราคา

ช่วงเวลาที่เปิดสอน:

 • Period 1 (2 คาบเรียน) : 09:00 ถึง 10:50
 • Period 2 (2 คาบเรียน) : 12:00 ถึง 13:50
 • Period 3 (2 คาบเรียน) : 14:00 ถึง 15:50

ช่วงสัปดาห์ที่เปิดสอน:

 • เริ่มวันที่ 4 มีนาคมถึง 29 มีนาคม
จำนวนวัน & จำนวนคาบเรียน 1 สัปดาห์ (5 วัน) 2 สัปดาห์ (10 วัน) 3 สัปดาห์ (15 วัน) 4 สัปดาห์ (20 วัน)
1 period / day ฿ 3,125 ฿ 5,500 ฿ 7,125 ฿ 8,000
2 periods / day ฿ 5,500 ฿ 9,500 ฿ 12,000 ฿ 13,000
3 periods / day ฿ 7,125 ฿ 12,000 ฿ 14,625 ฿ 15,000

Summer

ทำอะไรบ้างในแต่ละช่วง

แต่ละช่วงจะใช้เวลาทั้งหมด 100 นาที

ตัวอย่าง (100 นาที)

 1. เตรียมความพร้อม (10 นาที): วอร์มร่างกายและสมองให้พร้อมแก่การเรียน!
 2. ค้นหา (10 นาที): นักเรียนกับคุณครูจะช่วยกันคิดหัวข้อในแต่ละวัน โดยการร่วมกันแชร์ไอเดียและความคิดเห็นกัน และถามคำถามกันให้มากที่สุด
 3. การสำรวจที่ 1 (25 นาที):
  • สำรวจ : สอนเด็กๆเกี่ยวกับหัวข้อในแต่ละวัน โดยให้เนื้อหาเชื่อมโยงกับวิชาการอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • ภาษา : เราพัฒนาทักษะภาษาและความมั่นใจของเด็กๆผ่านกระบวนการสอนของเรา
  • ลงมือทำ และ แสดงออก : แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ถึงเวลาที่จะประดิษฐ์ แสดงออก วาด สร้าง และ แสดงละคร เป็นต้น
 4. พัก (10 นาที): ถึงเวลาพักผ่อนสมอง และเตรียมพร้อมกับความสนุกในคาบถัดไป!
 5. การสำรวจที่ 2 และ 3 (อย่างละ 25 นาที): ทำแบบเดียวกันกับการสำรวจที่ 1 แต่จะใช้วิชา วัตถุประสงค์ในการพัฒนาภาษาและกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป

ความสามัคคี

ร่วมมือกับเพื่อนในบ้านและช่วยกันคว้าชัยชนะ

การคิดอย่างมีวิพากษ์ วิจารณ์

ฉลาดขึ้นทุกวัน

ความคิดสร้างสรรค์

คิดนอกกรอบ

การวิเคราะห์

เข้าใจโลก

พึ่งตนเอง

เรียนรู้ที่จะเรียนรู้

ความสนุก

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

คอร์สที่ยอดเยี่ยม

คอร์สซัมเมอร์ที่ออกแบบมาใหม่

ซัมเมอร์คอร์สหลักสูตรนานาชาตินี้จะเปิดโอกาสในนักเรียนได้คิดค้นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษ และทำให้หัวข้อนั้นไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

ส่วนประกอบหลักอีกอย่างก็คือ ทักษะการคิด การคิดอย่างมีวิพากษ์ วิจารณ์ผ่านการวิเคราะห์ สังเกต และ สรุป เปรียบเทียบ และโต้แย้ง เป็นต้น เตรียมจิดใจของเด็กๆให้พร้อมกับความท้าทายของยุคศตวรรษที่ 21

ตลอดทั้งคอร์ส ผู้เรียนจะเข้าร่วมบ้านที่แตกต่างกันเพื่อแข่งขันกัน!

คุณครูที่มีคุณภาพ

เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุด

คุณครูโมดูโล่ทุกคนผ่านการคัดเลือก ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสอนแบบเฉพาะเพิ่มเติมกับโมดูโล่อีกด้วย นอกจากนี้ตลอดการทำงานที่โมดูโล่ ครูจะได้รับการอบรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูที่มีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่โมดูโล่ดีอย่างไร:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • คุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนเฉพาะของโมดูโล่อย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

คุณครูของเราจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ ทั้งสนุก และไม่ยากอีกต่อไป

5 ภาษา 1 โรงเรียน

ติดต่อเราวันนี้ นัดทดลองเรียนหรือวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ ที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเสมอ ไม่มีโรงเรียนไหนที่สอนภาษาในแบบของโมดูโล่ เรามุ่งเน้นความสำคัญของคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
ทั้งหมดนี้ทำให้โมดูโล่เป็นผู้นำด้านสอนภาษาที่มีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทย


English

ทำไมต้องเรียนภาษา

การเรียนภาษาเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ที่ที่เมืองไทย คนส่วนใหญ่มักเริ่มเรียนภาษาตั้งแต่ยังเด็ก และเรียนรู้ไปเรื่อยๆผ่านการศึกษาในโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องง่ายหากผู้เรียนเริ่มเรียนรู้และจดจำภาษาที่สองตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ผู้เรียนที่ สนใจเรียนภาษาที่สองหลังจากช่วงวัยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแย่ เพราะในความจริงแล้ว ยิ่งเราอายุมากขึ้น ภาษาอังกฤษก็ยิ่งมีความสำคัญกับเราอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณ

ติดต่อเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียน

การเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นความฝันอย่างหนึ่งของนักเรียนไทยหลายคนในปัจจุบัน ซึ่งประเทศอเมริกาและอังกฤษยังคงเป็นประเทศที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการไปศึกษาต่อ แต่ก็ยังมีบางคนที่เลือกศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และ อีกหลายประเทศในทวีปยุโรป ดังนั้นทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

การทำงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกประเทศ ปัจจุบันมีการค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่จึงคาดหวังว่าจะสามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถติดต่อซื้อขายกับผู้อื่นได้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนควรจะสื่อสารได้และจำเป็นอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ

ภาษาอังกฤษในสังคมที่อยู่

สำหรับผู้ที่ต้องย้ายไปอยู่ในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้ชีวิต แน่นอนว่าการสื่อสารกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ถ้าไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ชีวิตในต่างประเทศก็คงไม่น่าจะสนุกเท่าไรนัก

ถ้าหากคุณคุยกับใครสักคนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ คำพูดเหล่านั้นจะส่งผ่านไปยังสมองของเขา แต่ถ้าหากคุณพูดกับใครสักคนด้วยภาษาของเขา คำพูดเหล่านั้นจะส่งผ่านไปยังหัวใจ
เนลสัน มันเดลา

ภาษาอังกฤษกับโลกปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษ คือภาษาแม่ในประเทศอังกฤษ และอีกหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่งถูกใช้โดยคนกลุ่มมากในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์ ,ประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน หรือหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นอกจากนี้ยังถูกจัดเป็นภาษาทางการของสหภาพยุโรป ประเทศเครือจักรภพ และสหประชาชาติ อีกด้วย

ภาษาสากล

ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลของยุคสมัยใหม่ เพราะไม่เป็นเพียงแค่ภาษาทางการในหลายๆประเทศทั่วโลก แต่ยังเป็นภาษาที่ถูกใช้เป็นภาษาที่สองอีกด้วย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของสหประชาชาติและหลายๆองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิคสากล หนังสือ นิตยสาร หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ยังมีวางจำหน่ายในหลายประเทศ อีกทั้งยังถูกใช้ในบทความเชิงวิทยาศาตร์กว่า 95 เปอร์เซ็นต์

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะเป็นความลับ