Modulo summer fun

International Summer Course 2018

คอร์สปิดเทอมแนวใหม่! Modulo ISC 2018

ใช้แนวทางการเรียนการสอนแบบโรงเรียนอินเตอร์ ทั้งระบบ IB ระบบอังกฤษ และระบบอเมริกา มารวมไว้ที่นี่

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ เตรียมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของคอร์สปิดเทอม เพื่อให้น้องๆได้เสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ให้น้องๆได้มีแนวคิดใหม่ๆในการเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยมีคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นให้น้องๆได้สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบ โมดูโล่จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับใช้เวลาในช่วงปิดเทอมของน้องๆให้ได้สนุกในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งได้ความรู้ และแนวคิดที่ทำให้น้องๆสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ทีมครูคุณภาพของโมดูโล่มีความตั้งใจมากที่จะทำให้คอร์สภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมนี้ เป็นประโยชน์สูงสุดกับน้องๆทุกคน ได้ทั้งความสนุก ความสุขที่มาเรียน ได้ทั้งทักษะแนวการเรียนแบบโรงเรียนอินเตอร์ที่ทำให้เด็กๆมีแนวคิดที่เปิดโลกทัศน์ สนุกในการหาความรู้ และเก่งภาษาไปพร้อมๆกัน

เรียน - สนุก - พร้อมเพื่อนๆ - แต่ละชั้นเรียนของคอร์สปิดเทอมที่โมดูโล่ ทางทีมครูจะมีการประเมินน้องๆก่อน เพื่อจัดกลุ่มให้น้องๆที่มีทักษะภาษาใกล้เคียงกันได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โมดูโล่มีการเตรียมแผนการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนเป็นอย่างดี จะมีเรื่องที่จะสร้างความสนใจให้กับน้องๆแตกต่างกันไป โดยที่จะให้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นแกรมม่าหรือคำศัพท์ต่างๆ ในทุกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยทุกๆคาบเรียนจะมีการกำหนดธีมของเรื่องที่ไม่เหมือนกัน เช่น เรื่องครอบครัว โลกของเรา กีฬา ไดโนเสาร์ อวกาศ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยทุกๆหัวข้อ น้องๆจะได้เรียนทั้งภาษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้น้องๆได้มีแนวคิด ได้มีโอกาสนำเสนอ รวมถึงทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆ ไม่นับว่าน้องๆยังจะได้ความรู้ในเรื่องนั้นๆไปด้วย โดยผ่านทางกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ซึ่งจะมี teacher เป็นคนให้ความรู้อย่างใกล้ชิด น้องๆจะได้มีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ซึ่งโมดูโล่ก็ได้จัดเตรียมสื่อการเรืยนการสอนให้น้องๆไว้พร้อมสำหรับทุกคาบเรียน เพื่อให้น้องๆได้สนุกกับแต่ละชั่วโมงเรียนอย่างเต็มที่ โมดูโล่เชื่อว่า น้องๆจะได้ประโยชน์สูงสุดจากคอร์สปิดเทอมที่ทีมครูของเราตั้งใจจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติและนำไปใช้ได้ต่อไปในอนาคต

ตารางเรียน และอัตราค่าเรียน

ตารางเรียน

Available periods:

 • Period 1 (2 lessons) : 09:00 am to 10:50 am
 • Period 2 (2 lessons) : 12:00 pm to 01:50 pm
 • Period 3 (2 lessons) : 02:00 pm to 03:50 pm

ช่วงเวลาเรียน:

 • ตั้งแต่วันที่ 5-30 มีนาคมนี้เท่านั้น

อัตราค่าเรียน

ค่าเรียนมาตรฐานของคอร์สปิดเทอม   (ทางเลือกพิเศษ : อาหารกลางวัน @ 250 baht / day)

ตารางเรียน
/ คาบเรียน
1 อาทิตย์ (5 วัน)
2 อาทิตย์ (10 วัน)
3 อาทิตย์ (15 วัน)
4 อาทิตย์ (20 วัน)
1 Period / วัน 3,125฿ 5,500฿ 7,125฿ 8,000฿
2 Period / วัน 5,500฿ 9,500฿ 12,000฿ 13,000฿
3 Period/ วัน 7,125฿ 12,000฿ 14,625฿ 15,000฿

เรียนกับโมดูโล่ อย่างไร ?

ตัวอย่าง 1 Period (100 นาที)

 1. นำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที): กิจกรรมภาษาอังกฤษสร้างความสุข กระตุ้นพลังงานของน้องๆ เพื่อให้เริ่มสนุกกับหัวข้อที่เรียน!
 2. ค้นหาความน่าสนใจ (10 นาที): Teacher จะนำน้องๆเข้าสู่หัวข้อการเรียน โดยให้น้องๆได้ร่วมค้นหา แชร์ความคิด ฝึกนำเสนอความคิด ฝึกสร้างคำถาม ฝึกการแสดงความเห็น เป็นทักษะการนำภาษาอังกฤษมาใข้ให้คุ้นเคย และเป็นธรรมชาติที่สุด
 3. เปิดโลกทัศน์ 1 (25 นาที):
  • เรียนรู้ : teacher จะสอนน้องๆเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ สำหรับหัวข้อที่เรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษ เชื่อมต่อกับความรู้ทั้งทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น เป็นการแนวการเรียนที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำ
  • Key language : การเรียนการสอนของโมดูโล่ จะยึดหลักเพื่อสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ และให้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ
  • ลงมือทำ : น้องๆจะได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิด จากสิ่งที่ได้เรียนในคาบเรียนนี้ เป็นภาษาอังกฤษกับ Teacher! ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานด้านต่างๆ การพูดหน้าชั้นเรียน อธิบายภาพที่น้องๆวาด การแสดง เป็นต้น
 4. พัก Break (10 นาที): น้องๆจะได้พัก ทานของว่าง เป็นการเบรคให้น้องๆได้ผ่อนคลาย เพื่อจะได้สนุกกับการเรียนคาบต่อไป!
 5. เปิดโลกทัศน์ 2 และ 3 (ใช้เวลาส่วนละ 25 นาที): เป็นภาคต่อจากคาบแรก มีการเรียนทั้งเรื่องทักษะภาษาและความรู้ควบคู่กับให้น้องๆ ได้มีการนำความรู้ที่เรียนมาใช้ เป็นการเน้นให้น้องๆได้สนุกับการนำสิ่งที่เรียนมาฝึกใช้ผ่านกิจกรรมที่ Teacher จัดเตรียมไว้ให้

Modulo summer fun

 • ทำงานเป็นทีม
 • ได้วิธีคิดที่มีตรรกะ
 • กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
 • เรียนรู้การคิดวิเคราะ์
 • ฝึกการพึ่งตนเอง
 • สนุก

หลักสูตร ต่างๆ

เรียนรู้ นำไปใช้ และเข้าใจอย่างถ่องแท้!

ภาษาอังกฤษสำหรับ ชั้นมัธยม

Modulo's English book

สื่อการสอนของโมดูโล่ ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ และให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดตั้งแต่นาทีแรกที่ได้เริ่มเรียน ระดับภาษาทั้ง 6 ระดับจะทำให้คุณพูดได้ไม่หยุดตั้งแต่เริ่มต้น จนคุณใช้ได้อย่างชำนาญเหมือนเป็นเจ้าของภาษา

สื่อการสอนที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

หนังสือที่โมดูโล่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมีเฉพาะแค่ที่โรงเรียนของเราเท่านั้น ออกแบบเฉพาะเพื่อนักเรียนของเรา โดยหัวหน้าทีมคุณครูที่มีประสบการณ์มากมาย

เราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่เราสอนให้คุณพูดและใช้ภาษาอังกฤษด้วย
ทุกๆคอร์สเราออกแบบเฉพาะสำหรับ คุณ

ภาษาอังกฤษสำหรับ ชั้นประถม

Oxford's Let's Go logo

คอร์สนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ผู้เรียนนับล้านๆ คนทั่วโลกเรียนรู้จากการพูดภาษาอังกฤษผ่าน สื่อการสอนที่ได้รับความไว้วางใจ จาก Let’s Go.

ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

ในห้องเรียนนักเรียนจะได้ฝึกพูดได้อย่างเต็มที่ผ่านการสนทนา ทำกิจกรรมเป็นคู่ และพูดคุยไปด้วยกันขณะเล่นเกมส์ คอร์สนี้มีการผสมผสานของทำนองดนตรี และได้รับความชื่นชอบโดยนำเพลงของ Carolyn Graham มาใช้ซึ่งช่วยให้ภาษาเป็นที่น่าจดจำ

ใครบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ สนุก?


โมดูโล่ คือ โรงเรียนสอนภาษาที่เรียนสนุกและได้ผล ดีที่สุด เร็วที่สุด น่าประทับใจที่สุด

1 – การวัดระดับภาษา โมดูโล่เริ่มต้นด้วยการวัดระดับภาษาของผู้เรียน(ทดสอบฟรี!)

2 – กำหนดเป้าหมาย โมดูโล่ช่วยให้คุณได้ภาษาตามวัตถุประสงค์้ที่ตั้งใจไว้ หลังจากที่ได้คุณครูได้ทราบระดับภาษาและทราบถึงความต้องการของผู้เรียนแล้ว

3 – การเรียนภาษา แล้วก็ได้เวลากับการเรียนภาษากับคุณครููที่มากด้วยประสบการณ์และมีคุณภาพที่โมดูโล่!

4 – การนำไปใช้ และนี่ก็คือขั้นตอนที่สำคัญสำหรับคุณ เราทำให้คุณได้ พูดภาษา ที่คุณเรียนกับเราในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่


Assessment วัดระดับ
Objective เป้าหมาย
Learning การเรียนรู้
 • Home 1
 • Home 2
 • Home 3
ผลลัพธ์

หลักสูตรของโมดูโล่

เหมาะสำหรับทุกวัย

เปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 6 ปีเป็นต้นไป โดยไม่จำกัดอายุสำหรับผู้ใหญ่

เปิดสอนทุกระดับ

เราสอนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น การอ่านออกเสียงไปจนถึง การอธิบายหลักไวยกรณ์ที่มีความซับซ้อน

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพ

คุณครูของเราทุกคน เป็นครูเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในการสอน เป็นการสอนสดทุกคาบเรียน!

ออกแบบคอร์สเรียนเองได้

ผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตนเองได้ตามความต้องการ ภายใต้คำแนะนำจากคุณครูของเรา

บรรยากาศเป็นกันเอง

เมื่อคุณเรียนที่โมดูโล่ คุณจะได้รู้จักหลากหลายวัฒนธรรมจากครอบครัวของเรา

ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเรียนให้เหมาะกับตารางเรียนหรือตารางงานคุณ จะเรียนทุกวัน หรือทั้งวัน!

ราคาคุ้มค่า

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนอย่างคุ้มค่าในราคาที่เป็นกันเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจ!

ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของเรา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการเรียนไปพร้อมๆ กัน

และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนของเราส่วนใหญ่จะมีบริการฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเสริมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด หรือทบทวนหลักไวยกรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เรามีเตรียมไว้ให้เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาด้วยตัวเอง ในเวลาว่างหลังจากบทเรียนได้
คุณสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆของเราในการหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งในรูปแบบเสียงและสื่อวีดีโอ
ผู้เรียนของโมดูโล่จะมีโอกาสได้พบกันภายใต้การดูแลของครู แต่งตัวแฟนซีในวันฮาโลวีน, รับประทานอาหารเย็นในวันคริสมาสต์, มีการพบปะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจหรือมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ มีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ แล้วคุณชอบแบบไหน?